– Det er for mye fokus på teknologi i Norge

Konsulentselskapet Rambøll Management har analysert Norges IT-posisjon fra utsiden.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys fikk høre at Norge er i ferd med å gå glipp av teknologivinduet som har stått åpent.
Fornyingsminister Heidi Grande Røys fikk høre at Norge er i ferd med å gå glipp av teknologivinduet som har stått åpent.

Konsulentselskapet Rambøll Management har analysert Norges IT-posisjon fra utsiden.

Norges posisjon på IT i et internasjonalt perspektiv var fredag i forrige uke tema i eNorge-forum, et rådgivende organ for regjeringen i utviklingen av IKT-politikken.

digi.no var tilstede da det danske konsulentselskapet Rambøll Management ga fornyingsminister Heidi Grande Røys sitt syn på Norges IT-posisjon i et internasjonalt perspektiv.

Statsråden fikk høre at Norge er på topp 10 i fem av syv internasjonale undersøkelser om posisjon i det internasjonale IT-kappløpet. Aller høyest scorer Norge på kategorien som måler befolkningens generelle tilgang til elektroniske tjenester.

Avdelingsleder Martin Eberhard i Rambøll Management har betraktet oss litt utenfra, og sett på Norges styrker og svakheter sammenlignet med blant annet Danmark.

Til tross for generelt gode plasseringer, advarte han at velfungerende teknologi ikke er ensbetydende med vellykkede prosjekter. Eberhard mener det kreves langt mer.

– Det er i det hele tatt altfor mye fokus på teknologi i Norge, sa han og anbefalte at Norge ser mer på endringsprosesser og mindre på IKT-prosjekter.

Danskene har satt seg klare mål, og har ifølge Eberhard vært flinkere til å legge politisk tyngde bak målene, og så følge opp disse med penger.

- Norge er i ferd med å tape teknologivinduet de har hatt de siste årene, sa Eberhard.

Norge scorer faktisk lavere enn Romania og Polen på eksport av høyteknologiske produkter, ifølge Rambøll Management.

- Det er kjekt så lenge det går opp, men ikke like moro når det går ned, sa fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Hun understrekte at politikken ikke styres ut fra slike målinger.

– Men det stimulerer til debatt og undersøkelse, sier Røys.

Til toppen