- Det er helt feil å svare «jeg driver med IT»

IT-folk må endre stil, roller og innstilling for ikke å ødelegge for seg selv og bedriften, advarer Gartner.

- Det er helt feil å svare «jeg driver med IT»

IT-folk må endre stil, roller og innstilling for ikke å ødelegge for seg selv og bedriften, advarer Gartner.

Analyseselskapet Gartner innkaller hver november tusener av IT-folk fra hele Europa til en storstilt samling for å gjennomgå hvordan teknologien utvikler seg.

Hovedbudskapet i år har en annen vinkling en det rent teknologiske. Det retter seg mot IT-folkene selv, deres rolle i bedriften, deres stil og deres innstilling.

På Gartner-samlinger fordeles den såkalte hovedtalen – «keynote» – mellom flere av selskapets ledende analytikere. Det gir dem anledningen til å formulere budskapet på forskjellig vis, og til å belyse det fra mange vinkler.

En av de mest brutale formuleringene kom fra Andrew Kyte, visepresident og fellow i Gartner:

- Enda verre er det å svare «jeg holder på med data». Det er en enveis billett til et sted der du ikke betyr noen ting. – Når du treffer folk som spør hva du gjør, er det helt feil å svare «jeg driver med IT». Enda verre er det å svare «jeg holder på med data». Det er en enveis billett til et sted der du ikke betyr noen ting.

Det riktige er å framheve hva selskapet du arbeider for, gjør, og så presisere hva din spesialitet er.

– IT er blitt OT, altså operasjonell teknologi. Vi som er IT-profesjonelle må svare i tråd med endringen i hvordan IT oppfattes. Det riktige svaret kan derfor være «jeg arbeider innen bank, og har ansvaret for applikasjoner», eller «jeg jobber på et sykehus og har ansvaret for journalsystemet».

Poenget, ifølge Kyte, er at IT-folk må være seg bevisst at de jobber ikke for å fremme bedriftens IT-system, men bedriftens allmenne forretningsmessige ytelse. De må bestrebe seg for at kollegaer og andre i arbeidsmiljøet oppfatter at denne endringen er reell.

– Vi [altså IT-folk] må fullt ut forstå bransjen vi jobber i. Vi er i tusen forskjellige bransjer og IT er viktig for alle, men ingen av oss er «i IT».

Stikkordet som brukes på denne nye innstillingen er «agility». Her dreier det seg ikke om det IT-spesialister oppfatter som en spesiell måte å utvikle applikasjoner på, men om en ny innstilling til både yrke og teknologi.

En annen av Gartners visepresidenter, Milind Govekar, brukte bildet at IT-drift må ut av fyrrommet og inn i styrerommet.

– Det stilles to krav til IT i dag: Hold systemene i gang med reduserte kostnader, og lever nye og bedre løsninger. «Agility» må til for å realisere begge.

Ordboka definerer «agility» som «behendighet, hurtighet, agilitet». Det krever tilpasningsdyktighet og fantasi. Det krever at man er beredt på å møte ulike situasjoner, også katastrofer, og se alle kriser som muligheter til å få til noe nytt.

Govekar fikk fram forretningsperspektivet på dette med følgende spørsmål:

– Det er krise, og driftssystemet viser et hav av rødt. Hvordan vet du hva du skal prioritere å løse først? Hvordan vet du hva som er viktigst ut fra bedriftens helhetlige interesse?

Govekar advarer at mange nye teknologier kan bidra til å forverre situasjonen dersom man ikke anvender dem med utgangspunkt i at «agility» krever en systematisk reduksjon av kompleksitet.

– SOA kan gjøre systemene mer komplekse, og virtualisering kan også føre til rot og kaos. I begge tilfeller kan man oppleve en kraftig økning i utilsiktet nedetid.

En viktig metode som IT-folk må anvende i sin omvendelsesprosess, er å gjøre hele bedriftsledelsen delaktig i vurderingen av risikoen knyttet til bruken av IT-systemer.

– I dag henviser IT-folk gjerne til sikkerhet, for eksempel når kollegaer ønsker å bruke populære web-baserte verktøy til å kommunisere og samarbeide med kollegaer og partnere. De sier «nei», og så legger de inn sperrer mot disse verktøyene, sa Gartners visepresident for forskning, Jay Heiser.

Heiser mener denne holdningen omfatter flere feil. IT-folk skal ikke være alene om å vurdere risikoen ved å ta i mot nye interaktive løsninger, og det er uhensiktsmessig å konsekvent stenge for nye samarbeidsformer.

– IT-folkene må kommunisere risikoen ved bruk av IT-systemer til ledelsen, og bedriften som helhet må ta avgjørelser basert på reell innsikt og konkrete vurderinger. Det er ikke ITs jobb å si nei. IT må ut av rollen å være syndebukk når noe går galt. Man tar en risiko, og man vil oppleve at ting går galt. Det må den samlede ledelsen være innforstått med. Risiko må styres. Det kan ikke unngås.

Det sentrale spørsmålet som bedriftsledelsen må stille, er «hvor mye sikkerhet er tilstrekkelig?», mener Heiser.

- Snakk ikke om alt det ille som kan hende. Snakk om alt det nye man kan få til. – Snakk ikke om alt det ille som kan hende. Snakk om alt det nye man kan få til. Data og prosessorer må åpnes med mashup og Web 2.0-teknologi. Null risiko er umulig, og det er som regel ikke hensiktsmessig å ha den beste sikkerheten. Bruk et bredt utvalg av sikkerhetsverktøy for å styre aksess og overvåke lekkasjer. Med informasjon kan ikke låses ned på et sikkert sted: Det må sirkulere for å gi merverdi. At noe informasjon må kontrolleres skal ikke være et påskudd for å låse ned det meste.

IT-folks nye rolle vil innebære at de selv utsetter seg for større risiko. For analytiker Tina Nunno er det viktig at de avstår fra trygghet, fordi det er slik de trer ut av sine skall for å opptre som helt alminnelige ansatte.

– Det kan gi spektakulære seire, men også spektakulære fall. Er det ikke uansett bedre å oppleve det spektakulære, heller enn at alt skal holdes nede på det jevne?

    Les også:

Til toppen