Det er lov å angre - også på nettkjøp

Regjeringen fremmet i dag et lovforslag om opplysningsplikt og angrerett blant annet ved salg av varer over nettet.

Den nye angrerettloven skal sørge for bedre rettigheter for forbrukerne, med blant annet fjorten dagers angrerett, forhåndsinformasjon og skriftlig bekreftelse.

Regjeringens forslag, som gjelder ny lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted, vil erstatte angrefristloven fra 1972.

Loven foreslås å gjelde ved salg som skjer uten at partene møtes, for eksempel ved bruk av telefon, postordre, TV og Internett. Lovforslaget omfatter både varer og tjenester, inkludert strøm, telefoni, internettaksess og digitale produkter.

Det stilles krav til forhåndsinformasjon om varen eller tjenesten, som blant annet pris og leveringsvilkår.

Informasjonen skal gis på en måte som gjør det enkelt å forstå hva slags vare eller tjeneste som tilbys, og til hvilke betingelser. I forbindelse med avtaleinngåelsen skal opplysningene gis lesbart på papir, e-post eller liknende. Bekreftelse av bestillingen skal alltid gis etter selve avtaleinngåelsen.

Det foreslås en ubetinget angrerett i 14 dager (i dag er angrefristen på ti dager). Det vil si at forbrukeren vederlagsfritt kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn for dette.

(Kilde: ODIN)

Til toppen