Det er Microsoft som angriper Google

Man må innse at det først og fremst er Microsoft som angriper Google, mener to Gartner-analytikere.

Det er Microsoft som angriper Google

Man må innse at det først og fremst er Microsoft som angriper Google, mener to Gartner-analytikere.

Googles vedvarende fenomenale vekst de siste årene, målt i både omsetning og børsverdi, og selskapets satsing på tjenester som gir gratis alternativer til Microsofts store inntektskilder, gjør det lett å trekke den slutningen at Google er på offensiven mot verdens største programvarehus.

I et felles innlegg på analyseselskapet Gartner pågående ITxpo i Cannes, forsvarte analytikerne Tom Austin og David Mitchell Smith den motsatte tesen. De mener at det først og fremst er Microsoft som angriper Google.

– For å forstå forholdet mellom dem, må vi legge til grunn hva de begge lever av. 99 prosent av Googles inntekter er fra annonser. Google har per i dag ingen inntekter fra programvare. Microsofts ulike satsinger, på søk, på MSN, på «Live» og så videre, gjenspeiler at de er ute etter å kapre flere annonsedollar. Det er to grunner til det: For det første er det en stor mulighet for vekst. For det andre kan det betraktes som en reaksjon på endringer innen markedet for programvare, sier Smith.

Smith og Austin peker på at begge kan tenkes å møtes i et annet marked, der ingen av dem har not forfeste ennå, nemlig «programvare som tjeneste», kjent som SaaS («software as a service»).

– Til en viss grad kan Google Apps oppfattes som et angrep mot Microsoft. Det mest sannsynlige er at dette motangrepet tar sikte på å distrahere Microsoft fra å angripe annonsemarkedet. Andre motiver er å utvide inntektsgrunnlaget for annonser, utnytte sin kostnadseffektive infrastruktur og legge et grunnlag for et mulig angrep mot bedriftsmarkedet for programvaretjenester, mener Austin.

Konklusjonen for begge, er at Microsoft igjen kjemper for en plass på Web. Dette angrepet utgjør per i dag den største trusselen mot Google.

Gartner-analytikerne peker på at Microsofts driftsresultat i hovedsak stammer fra to kilder: Windows-klienten og Office-pakken med tilliggende systemer innen blant økonomi og CRM. Server-Windows og serverapplikasjoner er også samlet i en lønnsom avdeling, «Server and Tools». Google utfordrer ikke omsetningen i noen av disse avdelingene.

– Microsofts svar på SaaS per i dag er noe man kan kalle «programvare pluss tjeneste», fordelt på Live for forbrukere og Online for bedrifter. Her ligger det noe konkurranse med Google. Merk at det som driver Microsoft, er plattformen. Eier du en plattform, som Windows, legger du vekt på å forsvare den mot konkurranse utenfra. Det er det som får deg til å utvide egenskapene i produktene. Utviklingsprosjektene er svært langsiktige og tungdrevne, konstaterer Smith.

– Google vokser i dag ti ganger så raskt som Microsoft, men har hittil bare nådd opp til en fjerdedel av Microsofts størrelse. Alt de tjener på er annonser, og alt de gjør er å verne om og utvide sin annonsering. Kulturelt er Google svært forskjellig fra Microsoft. Utviklingsprosjektene vare sjelden mer enn seks måneder. Det er en klar strategisk ledelse på toppen. Samtidig er utviklerne svært selvdrevne: De oppfordres til å prøve ut mange prosjekter. Hvis de ser bra ut, blir de produkter i løpet av noen få måneder, sier Austin.

De to analytikerne understreker en annen trussel mot Google: Deres manglende evne til å forholde seg til såkalte sosiale nettsteder.

– Dette er en langt større trussel enn de fleste er klar over. I USA ser vi at unge voksne i høyskolealder ikke lenger bruker e-post, lynmeldere eller tekstmeldinger på mobil for å kommunisere. Primært holder de kontakt med hverandre gjennom Facebook. Denne trusselen oppfatter Google som fenomenal: Hvis den sosiale plattformen blir midtpunktet i brukernes univers, er de i beste fall helt på kanten av universet, sier Austin.

De to mener at den faktiske konkurransen mellom Google og Microsoft skjer på fire ulike arenaer, der de ikke er alene om å kjempe om markedsandeler og såkalt «mind share».

– Den hardeste konkurransen foregår innen søk, mobile tjenester, brukerskapt innhold og portal. Her skal man ikke undervurdere Yahoo. Yahoo Homepages er fortsatt den sosiale tjenesten med overveldende flest brukere, og Yahoo er også sterkere enn Microsoft innen søk.

Så er det et segment med e-post, meldinger og karttjenester der konkurransen mellom Google og Microsoft ikke er fullt så hard. Her er det flere konkurrenter: MapQuest og MetaCarta innen kart, Yahoo og AOL innen meldinger. De to andre segmenter, stadig mindre preget av konkurranse mellom Google og Microsoft, er rundt Web 2.0 og relaterte applikasjoner til bedrifter, og innen forbrukertjenester og DRM, ifølge Gartner.

De to analytikerne mener det kan være et spørsmål om tid før Google trapper opp markedsføringen av applikasjoner og for eksempel e-posttjenester til bedriftsmarkedet.

– De har verdens suverent mest kostnadseffektive globale plattform, og vil kunne tilby e-post til mellom en tidel og en hundredel av det e-post koster bedrifter i dag. Grunnen til at de ikke gjør det ennå kan dels være at de er klar over at de ikke skjønner seg på dette markedet og kanskje trenger mer erfaring, dels at de vil la tjenestene modnes før de satser.

En spennende mulighet kan være om Google står fram med et tilbud om en plattform for PC-er, uavhengig av operativsystem, på samme måte som de antakelig forbereder å stå fram med en plattform for mobiltelefoner i nærmeste framtid.

– Den viktigste trusselen mot Microsoft i dag er at det stadig blir mindre avstand mellom det man kan få til med en web-basert applikasjon og det som krever en fet klient. Denne utviklingen truer med å gjøre Microsoft irrelevant over tid, og kan selvfølgelig utnyttes av Google.

Gartner har sett på Google Apps, og mener denne pakken helt klart ikke er klar for bedriftsbrukere per i dag.

– Over tid vil innvendingene mot dagens Google Apps falle, etter hvert som de store hullene i funksjonalitet tettes. Innen 2010 er vi rimelig sikre på at Google Apps vil være et klart alternativ for bedrifter, mener Smith og Austin fra Gartner.

Til toppen