– Det er nok penger


– God historikk er problemet, sier gründer og investor Alexander Woxen.

– Det er nok penger

– Det er mer enn nok penger. Vi lever et av verdens mest likvide land hvor investorer tar stor risiko, bare se på obligasjonsmarkedet. Mangelen er gode nok tidligfase-prosjekter, sier Alexander Woxen til digi.no. Bilde: GORM K GAARE

Fredag gikk Brian Weisberg ut i digi.no og slo alarm over mangelen på tidligfase-kapital til norske oppstartsselskaper. Sjefen for Forskningsparkens inkubator StartupLab er uenig:

– Det er mer enn nok penger. Vi lever et av verdens mest likvide land hvor investorer tar stor risiko, bare se på obligasjonsmarkedet. Mangelen er gode nok tidligfase-prosjekter, sier Alexander Woxen til digi.no. Han er også styremedlem i Springfondet, som eies av Forskningsparken og Kistefos.

Dette fondet har til hensikt å investere svært tidlig i teknologi-selskaper, og går inn med relativt små beløp. I juli i fjor ble Springfondet II etablert med en kapital på 100 millioner kroner, som skal investeres i 10-15 selskaper over en treårs-periode. Woxen forteller til digi.no at fondet langt fra er fullinvestert.

Kraftig vekst

I år har det blitt etablert 25 prosent flere selskaper enn i fjor. Det har aldri vært billigere eller enklere å starte opp. Men Woxen peker på at det ikke gjør nåløyet for å lykkes større. Konkurransen blir global og vesentlig hardere.

– Det er en enorm vekst av oppstartsselskaper og det er en stor underskog. Det sier seg selv at alle disse ikke vil få den kapitalen de ønsker seg, sier Woxen som understreker at man kan ikke nødvendigvis kan forvente kapital selv om man har en god ide.

Private investorer

Den viktigste kapitalkilden for oppstartselskaper i en svært tidig fase er ikke fond og institusjonelle investorer. Det er såkalte «business angels», personer som investerer i selskaper de har tro på og som ofte har god kjennskap til markedet de investerer i. Et aktuelt eksempel er Opera-gründer Jon von Tetzchner. Han gikk nylig inn i oppstartsselskapet WeWantToKnow.

– Ikke forvent at et fond skal hoppe til sengs med deg fordi du har en spennende ide. Mitt råd til gründere er å finne disse «business angels» som ikke bare har kapital men også nettverk og kompetanse, sier Woxen.

Dårlig historikk?

Årsaken til at det gjøres forholdsvis få investeringer i tidligfase i Norge er historikken, mener Woxen.

– De fleste investorene som vi har kontakt, har tidligere vært aktive i såkornfond eller investert direkte i oppstartsselskaper. Disse opplever at det er langt mellom suksessene, og det påvirker selvsagt entusiasmen for denne typen prosjekter. Men det er risikokapital der ute, sier Woxen.

    Les også:

Les mer om: