– Det er skyen som overtar for pc-en

Blir midtpunktet i folks digitale liv, også på jobb, tror Stephen Kleynhans i Gartner.

– Det er skyen som overtar for pc-en
Den personlige nettskyen vil erstatte pc-en som navet i ansattes og forbrukeres digitale liv, sier Gartner-analytiker Stephen Kleynhans. Dette har enorm betydning for hvordan bedrifter og organisasjoner må håndtere applikasjoner og tjenester de nærmeste årene. Bilde:

Mange innen IT snakker om at pc-ens tidsalder er over. Salgstallene viser også at forbrukere vender ryggen til pc-er.

I en nylig publisert utredning, The New PC Era: The Personal Cloud, gir Gartner-analytiker Stephen Kleynhans sin forklaring på hva som er i ferd med å skje. Han mener at forkortelsen «PC» fortsatt vil betegne midtpunktet i folks digitale liv, men at betydningen endres fra «personal computer» til «personal cloud».

– Mange sier vi er inne i en ny «post-pc æra». Det dreier seg imidlertid ikke om at noe kommer «etter» pc-en, men om framveksten av en ny stil innen personlig databehandling. Den nye stilen frigjør individer, slik at de kan anvende databehandling på helt nye måter til å forbedre flere sider av sine profesjonelle og private liv.

Det sentrale kjennetegnet ved utviklingen er at skytjenester vil utgjøre «limet som forbinder de mange apparatene som folk tar i bruk» i sine daglige gjøremål, sier Kleynhans. Man velger apparat etter det som er mest formålstjenlig i den gitte situasjonen.

Den sentrale spådommen formuleres slik: Den personlige nettskyen vil erstatte den personlige datamaskinen som midtpunktet i brukeres digitale liv – privat og på jobb – innen 2014.

Det ligger i denne overgangen et potensial til å heve både kundetilfredshet og produktivitet, forutsatt at bedrifter og organisasjoner tar en grunnleggende gjennomgang av hvordan de leverer applikasjoner og tjenester til sine brukere og kunder.

Utredningen identifiserer fem konvergerende «megatrender» som drivkrefter i overgangen fra pc til personlig sky:

  1. Bruken av stadig mer privat teknologi på jobb– både apparater og nettjenester – gjør brukerne mer teknologisk kompetente, og mer kravstore overfor dem som leverer IT-tjenester. Nettet generelt, og sosiale medier spesielt, forskyver maktbalansen i brukernes favør. Det skjer en demokratisering av teknologien, og brukerne er blitt innovatørene.
  2. Virtualisering – motivert ikke minst av økonomiske hensyn – gjør det mulig for IT å imøtekomme brukernes krav om fleksible og tilgjengelige klientmiljøer. Til en viss grad innebærer virtualisering at applikasjoner frigjøres fra særegenheter diktert av enkeltapparater, operativsystemer og prosessorarkitekturer. Virtualisering gjør datakraftintensive applikasjoner tilgjengelige fra apparater med begrenset prosessorkraft, og betyr at applikasjoner og prosesser som tidligere krevde pc, nå kan styres bare man har nettilgang.
  3. At det nå gjerne heter «app» framfor «applikasjon» er uttrykk for at måten applikasjoner konstrueres, leveres og brukes er i endring. Kleynhans tror denne endringen er en megatrend som vil påvirke markedet dramatisk: Den vil endre hvordan applikasjoner skrives og styres i bedriftsmiljøer. En ny applikasjonsklasse, «UX apps» («user experience») vil sørge for å justere funksjonaliteten til et gitt apparat eller scenario. En applikasjon vil presenteres på flere måter og brukes i ulike situasjoner.
  4. Selvbetjening av applikasjoner og tjenester vil bli uomgjengelig. Det betyr store omveltninger for infrastrukturen, men fordelene ved å la brukere gjøre sine egne valg rundt applikasjoner, tjenester og innhold er enorme: Alt som har med arbeid og digital personlighet å gjøre lagres på nett.
  5. Den femte og siste trenden er den uimotståelige trangen til mobilitet. Kombinasjonen av nettskyen og mobile enheter gjør det mulig å utføre digitale oppgaver hvor og når som helst. Berøringsskjermer og taleteknologi gjør brukergrensesnittene mer naturlige, og langt mer hensiktsmessige. I praksis vil ethvert apparat kunne utgjøre midtpunktet i øyeblikkets digitale opplevelse, tror Kleynhans.

– For organisasjoner betyr alt dette en ny verden der man ikke trenger å bekymre seg så mye om hvert enkelt apparat. Bruker vil ty til en rekke klienter, og pc-en vil fortsatt være blant dem. Poenget er at intet apparat vil kunne betraktes som det primære navet. Denne rollen overlates til den personlige skyen. Organisasjoner må sørge for å styre og sikre tilgang til skyen og til innholdet der, heller enn kun å fokusere på selve apparatet, sier Kleynhans.