Det finnes seks ulike web

Forskningssjef Bill Joy i SUN er kjent som drivende kraft bak blant annet Java og Jini. I et foredrag på Suns teknologidager påstod han at det finnes ikke én web, men seks.

Forskningssjef Bill Joy i SUN er kjent som drivende kraft bak blant annet Java og Jini. I et foredrag på Suns teknologidager påstod han at det finnes ikke én web, men seks.

Joy mener eksistensen av seks ulike web har vært klart siden 1995. Han mener de skiller seg fra hverandre i måten informasjonen blir brukt på, og presiserer at de alle er koplet til hverandre.

Fire av de seks web krever menneskelig medvirkning. I de to andre er det snakk om kommunikasjon utelukkende mellom maskiner.

Den første web, ifølge Joy, er den de fleste allerede forholder seg til, der du bruker en nettleser og en PC, og nytter tjenester som e-handel og e-post, eller streifer fra nettsted til nettsted.

I tillegg til denne finnes det:

  • en web som organiseres først og fremst med tanke på å levere underholdning. Utviklingen her er ikke kommet langt, men begreper som "interaktiv TV" dekker noe av innholdet
  • en web som organiseres med tanke på å levere informasjon til bærbare enheter med små skjermer. Joy mener det er urealistisk å tenke seg at tjenestene beregnet på denne web vil være identisk med den første, siden det dreier seg om en helt annen type informasjon
  • en web som navigeres ved hjelp av talegjenkjenning i stedet for tastatur og mus eller annet pekeredskap

De to siste av Joys web krever ikke menneskelig medvirkning. Den ene er en e-handelsweb der bedrifters informasjonssystemer står i direkte kontakt med hverandre og oppdaterer hverandre automatisk. Den siste består av integrerte systemer der apparater og sensorer kommuniserer med hverandre for å få utført bestemt oppgaver.

Joy mener at de forskjellige bruksmønstrene som uttrykkes i disse seks ulike web, krever forskjellig tilnærming fra både teknologiselskaper og innholdsleverandører. Dette premisset har Sun lagt til grunn, blant annet i sin tillempning av Java.

Les om Bill Joy og Jini i denne artikkelen:


Sun lager demo av Microsofts drøm

Til toppen