Det går mot forlik for Intel i USA

Presses trolig til å endre en rabattpraksis de hittil har forsvart med nebb og klør.

Det går mot forlik for Intel i USA

Presses trolig til å endre en rabattpraksis de hittil har forsvart med nebb og klør.

Intel og det amerikanske konkurransetilsynet FTC (Free Trade Commission) kunngjorde i går at de har gitt seg selv en frist til 23. juli for å forhandle fram et forlik.

FTC avgjorde i desember i fjor at Intel har brutt USAs konkurranselover, og satt i gang en juridisk prosess med tanke på å tvinge Intel til å endre sin forretnings. Prosessen kan ende med at Intel underlegges et statlig overformynderi. FTC retter ingen form for pengekrav mot Intel. Rettssaken er berammet til september.

Formelt sett kom kunngjøringen om forliksforhandlinger i form av en felles henstilling om at alle administrative forberedelser til rettssaken legges på is fram til 23. juli.

Kunngjøringen antas å innebære at Intel har sagt seg villig til å godta flere av FTCs krav, og at det fram til fristens utløp skal meisles ut detaljer i et såkalt «consent decree». Dette er et rettsgyldig dekret utstedt på grunnlag av enighet gjennom partene, og brukes av USAs myndigheter når de skal sørge for at syndende monopolister holder seg til lovens bokstav. Slike dekreter går igjen i mange amerikanske antitrustsaker, som dem mot Microsoft og IBM i sin tid.

Ingen av partene har villet uttale seg om hva et mulig forlik vil innebære, men det synes opplagt at Intel er på defensiven, etter mange år hvor alle anklager om ulovligheter og misbruk av markedsmakt er møtt med nærmest rasende benektelser..

FTCs innvendinger mot Intel går ut på at selskapet har brukt rabattordninger slik at pc-leverandører er presset til å unngå å tilvirke maskiner med prosessorer fra erkekonkurrenten AMD, at tilsvarende metoder har blitt brukt for å skvise grafikkleverandøren Nvidia, og at Intels kompilatorer er innstilt slik at maskinkoden kjøres mindre effektivt på konkurrentenes prosessorer enn på Intels egne.

Forliket med AMD i november i fjor, der Intel betalte 1,25 milliarder dollar for å avslutte alle søksmålene mellom de to selskapene, har antakelig langt på veg ordnet opp i FTCs innvendinger i forhold til AMD, selv om Intel formelt sett ikke innrømmet å ha gjort noe galt. Målet for FTCs søksmål er å formalisere et overformynderi som skal sørge for at også andre konkurrenter skal slippe å få sin økonomiske situasjon svekket på grunn av skitne triks fra Intel. Derfor må FTC få på plass troverdige og effektive kontrollordninger.

Etter forliket med AMD og et eventuelt forlik med FTC står Intel fortsatt overfor store juridiske utfordringer.

Selskapet er fortsatt gjenstand for et søksmål lansert i november i fjor av myndighetene i delstaten New York.

Intel har også anket EU-kommisjonens dom fra mai i år, der de ble pålagt tilsvarende begrensninger i forretningsvirksomheten som dem FTC ønsker, og dessuten måtte betale en rekordbot på 1,06 milliarder euro.

    Les også:

Til toppen