Det går mot ny mobilrekord

Optimismen står i taket i mobilbransjen for de 10-12 aktørene på markedet som vil ta så mange kunder at fjorårets rekordvekst blir slått med god margin. Og om veksten slår til vil Norge ha 3,5 millioner mobiltelefonbrukere ved utgangen av året og en samlet penetrasjon på 75 prosent.

Beregninger digi.no har gjort kan tyde på at om alle forhåpningene om salg slår til vil antall nye mobilkunder i år med god margin slå fjorårsrekorden på 626.000 nye kunder. Da var det bare Telenor Mobil og NetCom som konkurrerte om kundenes gunst.

Men i år har en rekke nye mobilselskap sett dagens lys, som vil ta sin del av markedet. Felles for alle de nye aktørene er at de har avtaler med Telenor Mobil og NetCom om bruk av deres GSM-nett for å tilby egne mobiltjenester.

Dagens 10-12 mobilselskaper regner med å kunne selge 700.000 nye mobilabonnement og kontantkorttilknytninger.

Seks av de nye mobilselskapene har i ulike sammenhenger presentert målsetninger om tilsammen å ta 275.000 kunder, fordelt med 50.000 på Tele 2 Norge, 60.000 på Site Commmunications, 70.000 på Sense Communications, 35.000 på Smart Club Telecom, MetropolTV 10.000 og Communicate You 50.000.

I tillegg kommer Enitel som lanserer sine tjenester og mulige målsetninger til høsten og Telenor-selskapet Zalto.com som allerede har 50.000 kunder, og nok kan doble dette i løpet av året. Dessuten kommer selskapene GTS, Tele 1 Europe og ElTele Øst som alle har inngått serviceprovideravtaler uten å si hva de vil ta i markedet.

I tallberegningene som digi.no gjør i denne saken inngår heller ikke selskap som ennå ikke har lansert tjenester eller inngått avtaler med Telenor Mobil og NetCom. men disse selskapene har fått tildelt mobiltelefonnummer fra Post- og teletilsynet: Viken Energinett, Telegate, Mobyson, Chess Communications, Carrot Communications, Teletopia og Unified Messaging System.

NetCom og Telenor Mobil tok tilsammen 90.000 kunder første kvartal. De to selskapene vil være de som først og fremst merker det massive presset fra konkurrentene, og i beregningene forutsettes det en nedgang for disse to selskapene sammenlignet med i fjor. Inkludert Zalto.com tipper digi.no 350.000 nye kunder for disse tre selskapene.

Tilsammen betyr dette 700.000 nye mobilkunder, 3,4 millioner mobilkunder i Norge og en mobilpenetrasjon nær 75 prosent innen utgangen av året.

- Dette virker ikke realistisk, sier August Baumann i NetCom når han blir presentert regnestykket. Baumann er direktør for organisasjon og samfunnskontakt, og sier at regnestykket i seg selv virker fornuftig, men at de nye aktørenes optimisme over hva de vil kunne ta i markedet er overdrevent

- Vil komme til å se at mange av de nye aktørene i markedet vil gjøre det bra. men for noen, og da spesielt de som har kommet sent med i gemet vil subidisieringer og konkurranse gjøre at alle 12 (Telenor Mobil og 10 service providere. red. anm.) ikke vil klare det.

Bauman mener det ikke er urealtsistisk at en passerer 3 millioner mobilkunder i år, men om så skjer sitter en fremdeles igjen med en differanse på 400.000. Derfor tror han at flere av de aktørene som forsøker seg i markedet i dag vil være borte om få år, og tror bare på at det i tillegg til Telenor Mobil og NetCom bare vil finnes 3-4 operatører av en viss størrelse.

Han vil ikke si om NetCom merker konkurrentene, bare at de er observert. - For eksempel Sense ser vi jo hos Elkjøp, sier Baumann.

- Vi er godt fornøyd med vårt salg, sier assisterende informasjonssjef i Telenor Mobil, Espen Tuman Johnsen.

Økt salg av nye kundetilknytninger øker også salget av nye mobiltelefoner. Informasjonssjef i Elektronikkbransjens servicekontor, Erik Andersen sier at de ikke har funnet å justere på statstikken for nysalg av mobiltelefoner i det norske markedet i år som fortsatt lyder på 1,5 millioner solgte telefoner.

Mobilsalget 2000: Antall nye kunder: Eksisterende kunder per 31.12.99
Tele 2 Norge, Site Commmunications, Sense Communications, Smart Club Telecom, MetropolTV og Communicate You: 275.000
Enitel, GTS, Tele 1 Europe og ElTele

Øst:

50.000
Andre nye operatrører: 25.000
Telenor Mobil, Zalto.com og NetCom: 350.000 ca 2,75 millioner
Sum 700.000 ca 3,45 millioner

Kilde: Tele 2 Norge, Site Communications, Sense Communications, Smart Club Telecom, MetropolTV, Communicate You, Telenor Mobil, Zalto.com og NetCom.

Til toppen