Det globale telemarkedet: 4.000.000.000.000 kroner

626 milliarder dollar eller vel 4100 milliarder kroner: Det er den globale omsetningen i telekommarkedet. De 15 største står for mer enn halvparten av dette. Ikke rart gigantene slåss som unger om å være med i en av de alliansene som er i ferd med å forme seg.

626 milliarder dollar eller vel 4100 milliarder kroner: Det er den globale omsetningen i telekommarkedet. De 15 største står for mer enn halvparten av dette. Ikke rart gigantene slåss som unger om å være med i en av de alliansene som er i ferd med å forme seg.

Det globale telemarkedet er i ferd med å samle seg rundt tre store allianser, Global One, Unisource og BT/MCI. Blant de store teleaktørene blir de fleste nasjonale teleselskap som smågutter å regne, og de færreste tror at de kan overleve uten å knytte seg til en av disse tre alliansene, ifølge redaktør Neil McCartney, som utgir et nyhetsbrev fra Financial Times om det globale telekom-markedet.

Det globale markedet er på 626 milliarder dollar i år, ifølge McCartney. Dette er 2,3 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt, og markedet vokste med 3,9 prosent pr år i perioden 1990-96.

Den desidert største enkeltaktøren er japanske NTT (Nippon Telephone & Telegraph), som alene omsetter for nesten 80 milliarder dollar. NTT er også den eneste av de store internasjonale aktørene som for øyeblikket ikke er assossiert med noen av de tre globale alliansene.

Dette er tallene:

Til toppen