- Det har skjedd noe i markedet

2008 ble rekordår for IT-vikarene, men avsluttes med bråbrems.

- Det har skjedd noe i markedet

2008 ble rekordår for IT-vikarene, men avsluttes med bråbrems.

Elan IT er et datterselskap av Manpower og er blant dem som rekrutterer flest IT-ressurser i bransjen. De siste årene har vikarbyrået ansatt i snitt 1.000 IT-folk i året til forskjellige oppdragsgivere i IT-bransjen.

Bemanningsselskapet har avtale med over 300 IT-selskaper som er alt fra store konsulentselskaper til mindre IT-bedrifter.

Norgessjef Gudrun Jebsen forteller til digi.no at de samlet sett i år vil nå et rekordår med over 1.000 IT-eksperter til utleie, men det skyldes den kraftige veksten de sju første månedene.

- De tre siste månedene ser vi en klar tilbakegang. Våre oppdragsgivere forteller at de ønsker å vente med prosjekter til etter jul, sier Jebsen.-

Hun tror likevel at oppdragene vil ta seg opp som normalt når vi kommer ut i januar og februar.

- Vi merker at det har skjedd noe i markedet. Bedriftene og spesielt de små IT-selskapene begynner å bli defensive og fryser prosjektene, fortsetter Jebsen.

Hun merker også at kundene, altså vikarene som er i basen til Elan IT, nå etterspør jobber i de store IT-selskapene eller i offentlige virksomheter.

- Det offentlige er mer stabilt og er lite preget av det som skjer i markedet. Prosjektene går som avtalt. De samme tendensene ser vi av prosjekter i olje og gass-markedet.

Det er spesielt prosjekter i de små IT-selskapene Jebsen nå ser stopper opp.

Jebsen mener likevel at IT-folk med spisskompetanse ikke trenger å frykte for å ikke få jobb.

- Verden stopper ikke selv om vi har nedgangstider. Det vil alltid være behov for dyktige utviklere på .net og java og folk med erfaring på IT, sier hun.

Jebsen er overbevist om at markedet vil ta seg opp til neste år. Og selv i dårlige tider mener hun vikarbyråer vil ha livets rett. For når det er uro i markedet, viser statistikk at bedrifter velger å rekruttere gjennom bemanningsselskaper.

Ifølge statistikk for ledige stillinger benytter åtte av selskaper i dag vikarbyråer når de skal ansette folk. På den måten sikrer de seg arbeidskraft uten å behøve å ta risikoen ved faste ansettelser.

Det bekrefter også undersøkelsen Manpower nå har gjort mot 752 norske arbeidsgiver.

Norske arbeidsgivere er tilbakeholdne med nyansettelser i årets første kvartal. 14 prosent planlegger å oppbemanne, mens 9 prosent skal nedbemanne. 76 prosent melder om ingen endring. Dette er en nedgang fra forrige kvartal og også fra samme tid i fjor, ifølge Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer for 1. kvartal 2009.

Undersøkelsen viser at arbeidsgiverne flere kvartaler på rad har nedjustert sine forventninger til nyansettelser. Når vi justerer for sesongvariasjoner var forventet sysselsetting første kvartal i 2008 på 23 prosent, det høyeste på seks år. Tilsvarende tall for kommende kvartal er 6 prosent.

Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer blir gjennomført i 33 land og 71.000 respondenter i privat og offentlig sektor er spurt. I Norge svarer 752 arbeidsgivere.

    Les også:

Til toppen