Det kan bli flere norske mobilnett

Post- og teletilsynet vil trolig åpne opp to nye deler av radiospekteret i Norge, noe som kan gi flere mobilnett.

Post- og teletilsynet vil trolig åpne opp to nye deler av radiospekteret i Norge, noe som kan gi flere mobilnett.

Post- og teletilsynet har nå startet et arbeid for å skape flere muligheter for trådløs kommunikasjon i Norge. Tilsynet har nå bestemt seg for å åpne opp to hittil ubrukte deler av radiospekteret i Norge.

Områdene det er snakk om er frekvensbåndene 870-876 og 915-921 MHz, altså i området rundt der det første GSM-nettet opererer. Dette vil altså ikke kunne gi bredbåndstjenester slik UMTS gir, men egner seg bedre til enklere dataoverføring og tale.

Nå ønsker tilsynet innspill på hvordan områdene kan brukes. Her er hva tilsynet skriver:

"Post- og teletilsynet har registrert interesse for å ta båndet i bruk, og tar sikte på å tildele tillatelser i løpet av 2002. For å kunne foreta en så hensiktsmessig inndeling av frekvensbåndene som mulig inviterer telemyndigheten alle interesserte parter til å komme med forslag til planlegging av de ledige frekvensressursene

Vi ber blant annet om svar på følgende spørsmål:

  • Bør tillatelsene gis som landsdekkende, eksklusive frekvensblokker, regionale eksklusive frekvensblokker eller tillatelser til å sette opp enkeltsendere på bestemte geografiske punkter?
  • Hvilken kanalplan / blokkinndeling bør ligge til grunn for utforming av tillatelsene?
  • Hvordan skal hensynet til tilgrensende frekvensbrukere ivaretas?
  • Det ville videre være nyttig for PT hvis foretak som vurderer å søke om tillatelser i båndene ville gi oss informasjon om dette."
Til toppen