Det kan gå mot avisstreik

Norsk Journalistlag har brutt forhandlingene med Norske Avisers Landsforening og Ukepressens Tariff-forening. Et generelt tillegg på én krone timen var ikke nok for journalistene som dermed ber Riksmeklingsmannen om å lose oppgjøret i havn.

Norsk Journalistlag har brutt forhandlingene med Norske Avisers Landsforening og Ukepressens Tariff-forening. Et generelt tillegg på én krone timen var ikke nok for journalistene som dermed ber Riksmeklingsmannen om å lose oppgjøret i havn.

Dersom Riksmeklingsmannen ikke klarer å bringe partene til enighet, går det mot journaliststreik for NAL-tilknyttede bedrifter fra torsdag 24. mai.

Norsk Journalistlags krav lød på et generelt tillegg på 3.000 kroner, samt et lavtlønnstillegg på 8.000 kroner øremerket erfarne medarbeidere med små personlige tillegg. NALs tilbud var på 1.950 kroner i året - eller én krone mer i timen - men ingen ting i lavlønnstillegg, skriver Journalisten.no.


NJ/NAL/UA-oppgjøret, som omfatter dags- og ukepresse, brøt sammen etter knappe ett døgns forhandling da NJ avviste NALs tilbud.

- Vi finner oss ikke i NALs argument om at de er bundet av den krona de andre fikk i fjorårets pakkeløsning, sier NJ-leder Olav Njaastad til Journalisten.no.

- Vi mener at NJ ikke er noen lavtlønnsbransje. Eventuelle lavtlønnsproblemer må løses lokalt i de bedriftsvise forhandlingene, sier forhandlingsleder Arvid Sand i NAL til Journalisten.no. Han mener "den økonomiske utviklingen siden i fjor ikke gir grunnlag for NJ til å kreve mer enn én krone i timen".

Overfor journalistenes eget fagblad sier NJ-leder Njaastad seg fornøyd med at NAL viser vilje til å diskutere journalistenes ønske om etter- og videreutdanning i tilknytning til Institutt for Journalistikk (IJ).

Til toppen