Det kan snart bli for dyrt å følge Moores lov

Fare for bråstopp i krympingen av mikrobrikker allerede om få år.

Det kan snart bli for dyrt å følge Moores lov

Fare for bråstopp i krympingen av mikrobrikker allerede om få år.

Trenden med at mikrobrikker får plass til stadig flere transistorer, formulert i det som kalles Moores lov, kan møte veggen allerede i 2014. Det mener analyseselskapet iSuppli.

Årsaken til bråstoppen er ikke nødvendigvis tekniske vanskeligheter alene, men prisen på produksjonsutstyret. iSuppli mener dette utstyret vil bli for dyrt framover for å bli brukt i masseproduksjon.

- Grensen for egnethet for halvleder-prosessteknologien vil bli nådd når prosessgeometriene krympes til mindre enn 20 nanometer, til 18 nm-noder, sier Len Jelinek, direktør og sjefanalytiker for halvlederproduksjon i iSuppli, i en pressemelding.

- Med slike størrelser vil bransjen begynne å komme til det punktet hvor produksjonsverktøyene for halvledere er for dyre til å bli brukt i volumproduksjon, det vil si at kostnadene ikke kan forsvares med verdien av produktiviteten i utstyrets levetid, mener Jelinek.

Utviklingen som Moores lov beskriver, om at antallet transistorer som kan plasseres i en integrert krets dobles for hvert annet år, har bidratt til en rivende utvikling innen mikroprosessorer og minneenheter de siste fire tiårene. Det er ikke sikkert det vil går like fort det neste tiåret.

- Halvlederindustrien vil måtte leve med historiske generasjoner av teknologi lenger enn den gjorde tidligere, mener Jelinek. Han viser til at dette allerede er i ferd med å skje.

- Halvlederomsetningen generelt av den gamle 90 nanometer-geometrien forsvant dramatisk etter at toppen var nådd. Den nyere 65 nn-geometrien synker ikke like dramatisk etter å ha nådd sitt toppunkt. De etterfølgende geometriene vil sannsynligvis fortsette å generere betydelig omsetning i mange år, spår Jelinek.

Kretsene i Dunnington-generasjonen av Intels prosessorer.
Kretsene i Dunnington-generasjonen av Intels prosessorer.

Utviklingen av prosessorer har de siste årene vært svært avhengige av den økende mengden transistorer man har kunnet bruke i brikkene. Etter at økningene i klokkehastighetene i praksis stoppet opp rundt 4 GHz, har prosessorleverandørene fokusert nesten utelukkende på bruken av flere kjerner og mer cacheminne i prosessorene for å kunne levere mer ytelse. Denne tilnærmingen vil kunne stoppe opp dersom antallet tilgjengelige transistorer per brikke ikke fortsetter å øke.

I stedet vil brikkeprodusentene kunne måtte gå over til å prøve å optimalisere designene i langt større grad enn det som gjøres i dag.

- Historisk har fokuset til halvlederindustrien alltid vært hvor raskt du har kunnet flytte videre til det neste geometrinivået. Nå er spørsmålet hvordan man skal kunne tjene penger på å forbli på et spesifikt nivå, sier Jelinek.

iSuppli mener at halvlederprodusentene blant annet vil måtte begynne å bygge kretser også i høyden, for å øke mengden av transistorer som får plass i en enkelt enhet.

Til toppen