Det liberale Norge

Telemyndighetene i Danmark og Sverige etterlyser lover som tillater konkurranse, mens lovene tilsynelatende finnes i Norge. Post- og teletilsynet ser ikke noe hinder i at nye selskap skal kunne få tilgang til etablerte aktørers mobilnett.

Telemyndighetene i Danmark og Sverige etterlyser lover som tillater konkurranse, mens lovene tilsynelatende finnes i Norge. Post- og teletilsynet ser ikke noe hinder i at nye selskap skal kunne få tilgang til etablerte aktørers mobilnett.

Sense-saken nærmer seg klimaks med Statens teleforvaltningsråds varslede møte førstkommende fredag: Da blir det klart hva rådet mener om Sense-saken, før Samferdselsdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet overtar den. Post- og teletilsynet har allerede sagt sitt, noe som blant annet betyr at innkomne klager fra de etablerte mobilselskapene er avvist og vedtaket fra 10. september 1998 blir stående.

Saken har vært til parallell behandling hos telemyndigheter i både Danmark og Sverige i tillegg til Norge og forteller at lovverkene i to av de tre landene slett ikke er konstruert for telekonkurranse på mobilområdet. Det er oppsiktsvekkende at svenske politikere ikke har klart å få dette lovverket på plass, selv om de har hatt fem års forsprang sammenliknet med Norge. En kan si hva en vil om norske politikere, men Post- og teletilsynet har i sin saksbehandling ikke funnet noe som er til hinder for at en ny aktør får tilgang til eksisterende mobilinfrastruktur.

Televeteranen Trygve Tamburstuen har forsøkt å snu den nordiske telebransjen på hodet. Det han har oppdaget er at telelovgivningen i Norge er Skandinavias mest liberale.

For mens svenske og danske telemyndigheter anbefaler sine lands politikere å skaffe til veie lover som gjør det mulig å slippe til som ny aktør, selv om en ikke eier eget mobilnett, har Post- og teletilsynet sagt "værsågod".

Dette førte riktignok til at de etablerte mobilselskapene, med Telenor Mobil i spissen, bad om politisk behandling av saken, noe som har utsatt mulighetene for tilgang med noen måneder. Samferdselsdepartementet kan imidlertid vente denne saken på bordet neste uke. Ekspedisjonssjef i Post- og teleavdelingen, Eva Hildrum, har lovet rask saksbehandling.

Norske politikere har ønsket seg en tredje mobiloperatør. En fusjon mellom Telenor og Telia vil gjøre Telias holdning til utbygging av mobilnett i Norge permanent og de politiske myndighetenes målsetting om å løse opp det norske mobilduopolet mislykkes.

Derfor kan det vanskelig tenkes at det politiske Norge vil komme fram til noe annet enn det Post- og teletilsynet mener telereguleringen sier. Vi kan med andre ord vente oss en ny mobilaktør i løpet av få måneder.

Til toppen