Det moderne Internett er 30 år

Vint Cerf minnes overgangen til TCP/IP.

Det moderne Internett er 30 år
Vinton "Vint" Cerf var blant personene som bidro mest til utviklingen av teknologiene bak det vi i dag kaller for Internett. I dag er han evangelist i Google. Bilde:

Mye av den sentrale teknologien bak dagens Internett stammer fra det ARPANET-eksperimentet som ble startet av U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) på slutten av 1960-tallet.

På den tiden fantes det flere ulike typer pakkesvitsjede nettverk, men som Internett-pioneren Vint Cerf her skriver, brukt de ulike typene nettverk forskjellige protokoller for blant annet formateringen av pakker. Dette gjorde det umulig å overføre noe mellom nettverkene.

– I et forsøk på å løse dette, utviklet Robert Kahn og jeg en ny datakommunikasjonsprotokoll designet spesielt for å støtte tilkobling blant ulike pakkesvitsjede nettverk. Vi kalte den for TCP, en forkortelse for «Transmission Control Protocol», og i 1974 publiserte vi en artikkel om den i IEEE Transactions on Communications, «A Protocol for Packet Network Intercommunication».

Senere, for bedre å kunne håndtere overføringen av sanntidsdata, inkludert tale, splittet vi TCP i to deler, hvorav vi kalte den ene for Internet Protocol, eller IP for korthets skyld. De to protokollene ble samme kalt for TCP/IP, skriver Cerf.

– TCP/IP ble testet på tvers av de tre typene nettverk utviklet av DARPA (ARPANET, mobil pakkeradio og pakkesvitsjet satellitt, red. anm) og etter hvert innviet som deres nye standard. I 1981 publiserte Jon Postel en overgangsplan for å migrere de 400 vertene på ARPANET fra den eldre NCP-protokollen (Network Control Program, red. anm), til TCP/IP, inkludert en tidsfrist satt til den 1. januar 1983. Etter dette ville alle verter som ikke hadde blitt skiftet over, bli utestengt, skriver Cerf.

Bilde: Google

Han skriver videre at overgangen gikk godt, men at lettelsen var stor, ikke minst blant de systemadministratorene som måtte kjempe mot klokken for å få ting på plass. Det var likevel ingen stor feiring av begivenheten, og Cerf har ikke engang vært i stand til å finne et fotografi av det hele. Det eneste synlige minnet er et jakkemerke hvor det står «I survived the TCP/IP switchover». Disse ble brukt av de som var med på overgangen.

– I ettertid er det innlysende at dette var viktig anledning. På denne dagen ble det virksomme Internett født. TCP/IP ble omfavnet som en internasjonal standard, og nå understøtter den hele Internett, skriver Cerf.

    Les også: