Vinton "Vint" Cerf var blant personene som bidro mest til utviklingen av teknologiene bak det vi i dag kaller for Internett. I dag er han evangelist i Google.
Vinton "Vint" Cerf var blant personene som bidro mest til utviklingen av teknologiene bak det vi i dag kaller for Internett. I dag er han evangelist i Google.

Det moderne Internett er 30 år

Vint Cerf minnes overgangen til TCP/IP.

Mye av den sentrale teknologien bak dagens Internett stammer fra det ARPANET-eksperimentet som ble startet av U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) på slutten av 1960-tallet.

På den tiden fantes det flere ulike typer pakkesvitsjede nettverk, men som Internett-pioneren Vint Cerf her skriver, brukt de ulike typene nettverk forskjellige protokoller for blant annet formateringen av pakker. Dette gjorde det umulig å overføre noe mellom nettverkene.

– I et forsøk på å løse dette, utviklet Robert Kahn og jeg en ny datakommunikasjonsprotokoll designet spesielt for å støtte tilkobling blant ulike pakkesvitsjede nettverk. Vi kalte den for TCP, en forkortelse for «Transmission Control Protocol», og i 1974 publiserte vi en artikkel om den i IEEE Transactions on Communications, «A Protocol for Packet Network Intercommunication».

Senere, for bedre å kunne håndtere overføringen av sanntidsdata, inkludert tale, splittet vi TCP i to deler, hvorav vi kalte den ene for Internet Protocol, eller IP for korthets skyld. De to protokollene ble samme kalt for TCP/IP, skriver Cerf.

– TCP/IP ble testet på tvers av de tre typene nettverk utviklet av DARPA (ARPANET, mobil pakkeradio og pakkesvitsjet satellitt, red. anm) og etter hvert innviet som deres nye standard. I 1981 publiserte Jon Postel en overgangsplan for å migrere de 400 vertene på ARPANET fra den eldre NCP-protokollen (Network Control Program, red. anm), til TCP/IP, inkludert en tidsfrist satt til den 1. januar 1983. Etter dette vill alle verter som ikke hadde blitt skiftet over, bli utestengt, skriver Cerf.

Jakkemerket som ble brukt av de som var med på migreringen av ARPANET til TCP/IP.
Jakkemerket som ble brukt av de som var med på migreringen av ARPANET til TCP/IP. Bilde: Google

Han skriver videre at overgangen gikk godt, men at lettelsen var stor, ikke minst blant de systemadministratorene som måtte kjempe mot klokken for å få ting på plass. Det var likevel ingen stor feiring av begivenheten, og Cerf har ikke engang vært i stand til å finne et fotografi av det hele. Det eneste synlige minnet er et jakkemerke hvor det står «I survived the TCP/IP switchover». Disse ble brukt av de som var med på overgangen.

– I ettertid er det innlysende at dette var viktig anledning. På denne dagen ble det virksomme Internett født. TCP/IP ble omfavnet som en internasjonal standard, og nå understøtter den hele Intenett, skriver Cerf.

    Les også:

Til toppen