Det norske telebransjen takler en orkan

Klarer Norge å opprettholde kommunikasjonslinjene i en krisesituasjon? 40 aktører har kjempet mot en simulert orkan.

Klarer Norge å opprettholde kommunikasjonslinjene i en krisesituasjon? 40 aktører har kjempet mot en simulert orkan.

Post- og Teletilsynet har i desember gjennomført en øvelse sikkerhets- og beredskapsøvelse med 40 aktører innen ekomområdet, for å forberede dem på en eventuell krisesituasjon. Samøvelsen er et ledd i arbeidet for å styrke sikkerhet og beredskap i telenettene, slik at man står bedre rustet i tilfelle det skulle oppstå en større krise.

En tenkt kraftig storm i Sør-Norge var utgangspunktet i denne øvelsen, og fokuset var på ekombransjens store avhengighet av kraftforsyning.

Bakgrunnen for øvelsen var at selv om de fleste aktørene har sikret viktig utstyr med reservekraft i form av batteridrift og aggregater, så er reservekraften i liten grad egnet til å demme opp for en langvarig krise, med ødeleggelser i infrastruktur, sperrede veier og mangel på personell. Samtidig er også kraftforsyningen avhengig av elektronisk kommunikasjon, spesielt for det påfølgende reparasjonsarbeidet.

– Det er både nyttig og svært viktig at bransjen møtes og forbereder seg på en slik krise, sier Willy Jensen, direktør i PT. Det er spesielt viktig med samarbeid på tvers av sektorer; denne gangen konsentrerte vi oss om kraft- og telesektorene. Stormen i Syd-Sverige sist vinter var en påminning om at værmessige forhold fort kan gi store skadevirkninger på infrastrukturen. Et godt samarbeid mellom aktørene vil i slike situasjoner være avgjørende for å kunne fine gode løsninger for alle som er berørt, sier Jensen i en pressemelding.

Fra kraftbransjen deltok Hafslund Nett og Statnett. I tillegg deltok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som representanter for krisemyndighetene. Fra ekombransjen deltok BaneTele, Catch/Ventelo, NetCom, NextGenTel, TDC Song, Telenor og Tele2.

PT sier de første tilbakemeldingene på øvelsen tyder på at dette har vært nyttig for deltakerne. Beskrivelsen av uværet fikk belyst flere potensielle problemer for aktørene. For eksempel tvang øvelsen selskapene til å tenke på at deres reparasjonsarbeid i stor grad forverres av begrenset fremkommelighet, mangel på samband, uforutsette tekniske problemer, problemer med å møte på jobb for eget personell og at flere ekomoperatører kan ha avtaler med de samme tredjeparts-entreprenørene.

Øvelsen skal også ha avdekket behov for å gjøre visse umiddelbare endringer. Det er blant annet konkludert med at ekomoperatørene, på grunn av deres svært viktig funksjon i samfunnet, i større grad bør komme inn på prioritetslister både hos kraftforsyningen og myndighetene ellers. Dette gjelder for eksempel tilgang på drivstoff, som kan bli en mangelvare, og at viktig personell unnlates å utkalles til sivilforsvaret og heimevernet.

Til toppen