Det nye mobilordet: MDI

Erkerivalene Ericsson, Motorola og Nokia har gått sammen med Unwired Planet i et felles standardiseringsprosjekt for integrasjon av digital mobilteknologi opp mot Internett.

Erkerivalene Ericsson, Motorola og Nokia har gått sammen med Unwired Planet i et felles standardiseringsprosjekt for integrasjon av digital mobilteknologi opp mot Internett.

Den nye protokollen, som foreløpig går under navnet Mobile Data Initiative - MDI, ble første gang presentert i München tidligere i vår. Nå foreligger den første skissen for den åpne MDI-protokollen, og den første protokollspesifikasjonen vil bli presentert på verdensveven innen 15. september senere i år.

For de fire deltakende aktørene er det viktig å presisere at MDI-protokollen vil bli fullstendig transportuavhengig og gratis å lisensiere.

Protokollen vil bli basert på HDML (Handheld Device Mark-up Language) og HDTP (Handheld Device Transport Protocol) utviklet av Unwired Planet, Nokias Smart Messaging-spesifikasjon og Ericssons intelligente terminaloverføringsprotokoll ITTP. Ett av delprosjektene i protokollarbeidet vil bli å etablere en løsning for Internett-aksess for Nokias Smart Messaging-spesifikasjon basert på TTML (Tagged Text Mark-Up Language).

For mobilbrukerne betyr dette muligheter for bedre brukergrensesnitt, samt nye funksjoner og tjenester. Det vil bli et enhetlig meldingssystem for tale, faks og elektronisk post, samt en rekke nye informasjonstjenester. Man kan for eksempel hente informasjon om taxi, restauranter og hoteller, eller utføre aksjehandel og banktjenester.

Til toppen