Det nye nødnettet er kraftig forsinket

Det nye mobilnettet til politiet og brannvesenet skulle vært tatt i bruk allerede i høst.

Det nye mobilnettet til politiet og brannvesenet skulle vært tatt i bruk allerede i høst.

Utbyggingen av det nye digitale sambandsnettet for blålysetatene er forsinket med et halvt år.

Milliardsatsingen på et nytt digitalt nødnett for politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten er havnet etter tidsskjemaet før oppbyggingen av nettet har startet. Etter planen skulle de første brukerne i Østfold og Follo i Akershus få bruke det nye systemet høsten 2007, men nå kan de tidligst få ta i bruk det nye systemet våren 2008, skriver Dagens Næringsliv.

- Blant annet har det vist at det tar lengre tid å bemanne opp organisasjonen. Nokia Siemens Networks har også hatt behov for å revurdere radioplanen for å sikre at dekningsgraden blir som beskrevet i kontrakten, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon.

Til toppen