Det offentlige svikter grønn IT

Per Morten Hoff og IKT-Norge har gransket anbudene i det offentlige og er ikke imponert.

Det offentlige svikter grønn IT

Per Morten Hoff og IKT-Norge har gransket anbudene i det offentlige og er ikke imponert.

IKT-Norge har gjennomgått det siste årets større offentlige anbud på IT-utstyr og løsninger, heter det i en pressemelding. Kartleggingen slår fast at miljøkriterier og miljøkrav er mer eller mindre fraværende i de fleste offentlige anbudene. Bransjeforeningen mener det har ssammenheng med budsjettstrukturen.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge sier dette er direkte nedstemmende. Han krever at det offentlige setter langt mer fokus på miljøkriterier i sine anbudsforespørsler.

Hoff mener gjennomgangen viser at myndighetene utelukkende tenker innkjøpspris når de investerer i IT, og ser bort fra driftskostnader og miljø. Dette strider mot analyser fra blant andre Gartner, der det pekes på at IT-tiltak som gavner miljøet, også bidrar til å senke utgiftene over tid, og lønner seg etter et par år.

- I statsbudsjettet lever man etter regelen om at ei krone brukt er ei krone tapt. Det vil si at det kun vises hva man har brukt av kroner på innkjøpet, ikke hva driftskostnaden blir over tid. Budsjettstrukturen som bare har en utgiftsside gir ingen incentiver for å gjøre smarte og miljøriktige innkjøp. De økonomiske gevinstene synliggjøres med andre ord ikke. IKT-Norge mener at dette bør bli et tema når regjeringen søndag skal møtes til sin første budsjettkonferanse, sier Hoff.

Hoff peker på at myndighetene kommer på kant med EØS-avtalen. Her har Norge forpliktet seg til at innen 1. januar 2008 skal minst 20 prosent av anbudskriteriene omfatte miljøfaktorer.

- Av de anbudsdokumentene vi har gransket var miljø- og klimakriteriene i underkant av 5 prosent. Her må det offentlige nå ta rev i seilene.

Hoff lover at bransjen skal imøtekomme tøffe miljøkriterier i offentlige IT-innkjøp.

IKT-Norge etterlyser videre en langt tøffere koordinering når det gjelder miljø og offentlige innkjøp.

- I dag er ansvaret så langt vi har brakt på det rene spredt mellom mange departementer, som Miljøverndepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, samt Kommunal- og regionaldepartementet. IKT-Norge ønsker at Fornyingsdepartementet som har vist desidert størst vilje til å ta dette opp på agendaen, må få langt større innflytelse når det gjelder å få offentlig sektor til å velge miljøriktige produkter og løsninger i sine innkjøpavslutter Hoff.

    Les også:

Til toppen