Det ser lyst ut for IT-bransjen

Generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) presenterte torsdag svært optimistiske tall og prognoser for IT-bransjen.

Generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) presenterte torsdag svært optimistiske tall og prognoser for IT-bransjen.

Stor usikkerhet i norsk økonomi har preget 1999 så langt, både grunnet høy rente, lav oljepris, innstramminger i oljesektoren og år 2000-problemet. Per Morten Hoff sier at første kvartal for IT-bransjen har vært langt bedre enn ventet, og at IT-selskapene har fått en god start på andre kvartal.

- Konsulentene har opplevd gode tider på grunn av år 2000. Store konsulentselskaper som WM-data og Cap Gemini har til og med problemer med å få folk til å jobbe med år 2000-problematikken. De synes det er kjedelig, og vil gjøre noe nytt, sier Hoff.

PC-salget er fortsatt i vekst, og ifølge Hoff er det hjemmeavtalene som nå er drivkraften. PC-salget har opplevd en volumbasert vekst på 15 prosent første kvartal i år, sammenliknet med samme periode i fjor. Samtidig har prisene gått litt ned, og mot knappe 547.000 solgte PC-er i 1998, regner Hoff med at salget i 1999 vil lande på rundt 600.000 PC-er. Fusjoner utløser også behov for nytt utstyr og like plattformer.

Han legger til at det forventes et nytt løft for bærbare PC-er. Dette fordi prisene har gått kraftig ned, fordi batteriene varer lenger, og fordi den faktisk er blitt bærbar. Samtidig er det nok med én lisens.

Hoff forteller også at det i dag er høy gjennomsnittsalder på økonomisk programvare, og at dette gir gode muligheter for selskaper som blant andre Guru, PC-Systemer, Visma, Agresso og Merkantildata.

- Vi vil se færre aktører i dette markedet. I dag har vi over 120 leverandører av økonomisk programvare (ADB Software), og det er verdensrekord. Mange av disse vil fusjonere, noen blir kjøpt opp og noen vil forsvinne, spår Hoff.

Mange små og mellomstore bedrifter må nå kjøpe seg ut av år 2000-knipa, og en undersøkelse KDL nylig har gjennomført viser at fire av ti SMB-bedrifter vurderer kjøp av nytt utstyr i tredje eller fjerde kvartal.

27 prosent av bedriftene i utvalget sier at de vurderer å øke investeringsrammene i forhold til de planer som forelå i begynnelsen av året. Investeringer i maskinvare og programvare er første prioritet.

- Vi opplevde en knekk i investeringslysten ved årsskiftet, men det ser ut som det vokser igjen, sier Hoff og legger til at tallene rimer godt med tilsvarende undersøkelser foretatt av Norsk Gallup Institutt.

Hoff peker på fire vekstområder; Internettbank, elektronisk handel, multimedia (presentasjoner og websider) og Kundeoppfølgingssystemer.

- Dette gir positive signaler til selskaper som WinHLP og SuperOffice, sier han.

Han påpeker videre at store bedrifter ikke vil implementere nye systemer etter 1. juli av frykt for år 2000.

- Dette kan slå negativt ut, men kanskje ikke så negativt som bransjen tildligere har trodd. Årsaken til dette er at mange store bedrifters IT-avdelinger nå har innsett at man i tredje og fjerde kvartal kan utvikle i fred og ro uten å ha implementeringg hengende over seg. De som jobber med utvikling har mer enn nok å gjøre. Det er altså ikke tale om full stopp slik manga har innbilt seg. Store prosjekter er på gang også i det offentlige.

Hvis det skal gå så galt som de verste dommedagsprofetene sier, frykter mange knapphet på maskinvare i januar neste år. Derfor vil en del store aktører kjøpe nytt utstyr i fjerde kvartal slik at dette kan implementeres i januar eller februar, tror Hoff. KDLs prognose tilsier at de tre siste kvartal i 1999 ser ut til å bli bedre enn forventet. Usikkerheten ser ut til å bli snudd til håp.

Til toppen