Det skal bli mye billigere å ringe

Det skal bli mye billigere å ringe

Post- og teletilsyn-sjef Willy Jensen vil kutte dypt i de såkalte terminerings-prisene mobilselskapene krever av hverandre.

I går ettermiddag kom det overraskende nyheter fra Post- og teletilsynet som trolig vil bety mye lavere ringepriser både for norske bedriftskunder og privatkunder.

Det er ikke ringeprisen, men den mer skjulte såkalte termineringsavgiftene teletilsynssjef Willy Jensen nå angriper. Termineringsavgiften er avgiften for eksempel Telenor må betale til Netcom når en Telenor-kunder ringer til en Netcom-kunde.

Hittil er det bare Telenor som har vært regulert og Netcom har tatt høyere priser enn det Telenor har fått ta. Men med en ny analyse har Post- og teletilsynet funnet at både Telenor, NetCom, Teletopia, Tele2 og TDC Song har såkalt "sterk markedsstilling". Og med denne merkelappen rundt halsen på selskapene, kan tilsynet regulere prisene.

"For å hindre at disse aktørene misbruker sin markedsmakt de neste tre-fire årene, vil PT pålegge selskapene en rekke særskilte forpliktelser.

- Den varslede prisreguleringen vil legge grunnlag for lavere sluttbrukerpriser, særlig for samtaler fra fastnett, sier Willy Jensen, direktør i PT. - I tillegg kan den bidra til å gjøre det lettere for nye mobiloperatører å etablere seg i markedet, ved at deres eksterne varekost blir betydelig redusert, sier Jensen. Ifølge PT-direktøren vil det foreslåtte nivået også hindre overføring av markedsmakt fra de delene av mobilmarkedet der tilbyderne har monopol. På denne måten sikres både den kortsiktige og langsiktige konkurransen i mobilsektoren.

Bakgrunnen for de nye priskuttene er at tilsynet det siste året har utviklet en ny og "mer fremadskuende modell" for å beregne kostnaden for terminering av tale i mobilnettene.

Modellen er blant annet basert på kostnadsdata fra Telenor og NetCom. Resultatet av modellen viser at det ikke er signifikante kostnadsforskjeller mellom selskapene og at prisene derfor på sikt bør ligge på samme nivå - 45 øre – for begge tilbyderne.

Dette vil innebære prisreduksjoner på ca 31 % for Telenor (fra 65 øre i dag) og ca 51 % for NetCom (fra 91 øre i dag). PT mener det er hensiktsmessig å pålegge begge selskap individuelle pristak som sikrer at prisene blir symmetriske fra 1. juli 2008 og kostnadsorienterte fra 1. juli 2010, skriver tilsynet.

Det er altså et stykke frem til priskuttene kommer, men når det skjer vil det merkes på mobilregningene. Dette er hyggelig nytt for kundene, men aktører som Telia-eide Netcom rammes tungt.

- Kutt til 45 øre per minutt vil ha en effekt for oss på 700 til 800 millioner kroner i året for oss. Det vil få særdeles dramatiske konsekvenser og er meget skuffende, sier Netcom-sjef August Baumann til Dagens IT.

Her kan du lese mer hos Post- og teletilsynet.

Til toppen