Det tar tre år før du tjener på SAP

En rapport fra Nucleus Research slår fast at SAP lønner seg, hvis du er tålmodig og jobber hardt.

Analyseselskapet Nucleus Research spesialiserer seg på hva store bedrifter får igjen for store investeringer i programvare. I september i fjor kom en rapport som var svært lite flatterende for Siebel, den ledende leverandøren av kundehåndteringssystemer. Nå har selskapet satt bedriftssystemleverandøren framfor alle, SAP, under lupen, i en fritt tilgjengelig 11 siders rapport: The Real ROI from SAP.

    Les også:

SAP kommer langt bedre ut enn Siebel fra granskningen til Nucleus. På grunnlag av dybdeintervjuer med 21 av SAPs 19.000 kunder slås det utvetydig fast at SAP er en lønnsom investering, forutsatt at man disponerer ressursene riktig og er innstilt på at det kan ta svært lang tid før den gode virkningen kommer.

For tid tar det. De 21 undersøkte hadde hatt SAP i produksjon i gjennomsnittlig 2,8 år. 57 prosent mente de ennå ikke hadde begynt å tjene på sine utlegg.

At SAP gir fordeler, er likevel hevet over tvil, ifølge Nucleus. Gjennomgående gevinster er bedre effektivitet, nedbemanning, kvalitativt bedre drift, bedre håndtering av informasjon og bedre beslutningsstøtte.

En gjennomgående ulempe er at implementeringen av SAP jevnt over kostet mer enn opprinnelig budsjettert. Lisensen kostet selskapene 1,9 millioner dollar i snitt, pluss 340.000 dollar i årlig vedlikehold. Konsulentkostnadene var i snitt 3,64 millioner dollar. Samlede kostnader med en implementering over tre år var 14,5 millioner dollar, med et forbruk av 31 heltidsansatte hvert år.

Etter intervjuene, konkluderer Nucleus med at de fleste kundene vil få en positiv gevinst. Gevinsten kan økes ved å ta hensyn til de viktigste svakhetene i SAP. Implementering generelt krever mange folk. Det er viktig å planlegge med dette for øye. Det er også viktig å unngå overdreven skreddersøm som akselererer personalkostnadene og utsetter tidspunktet for lønnsomhet. Det er bedre å komme i produksjon fort, høste gevinster, og så skreddersy etter hvert. SAP er dessverre heller ikke et system der det er enklere å installere noen moduler når du har fått de første på plass. Igjen bør man derfor begynne smått, og øke sakte.

En enkel tommefingerregel er denne: "Koster konsulentene mer enn det dobbelte av programvaren, vil investeringen sannsynligvis ikke lønne seg."

En talsperson for SAP sier til TechWeb at Nucleus-rapporten har store mangler. 21 kunder av 19.000 er et alt for lite utvalg. Man burde skilt mellom mindre og større installasjoner, siden det nødvendigvis tar lenger tid før større installasjoner blir lønnsomme.

Til toppen