Det vil ta sju år før nettskyen er moden

Gartner tror åpen kildekode ligger godt an i konkurransen mot proprietære nettsky-plattformer.

Det vil ta sju år før nettskyen er moden

Gartner tror åpen kildekode ligger godt an i konkurransen mot proprietære nettsky-plattformer.

Analyseselskapet Gartner har publisert en rapport om hvordan de tror teknologier for nettskyen – «cloud computing» – vil utvikle seg i årene som kommer. Rapporten ser på fenomenet fra utviklerens perspektiv, nærmere bestemt på utviklingsplattformer som skal bære tjenester rettet mot nettskyen. Gartner kaller disse for SEAP, for «service-enabled application platforms». Det kan kanskje gjengis på norsk som «tjenestebærende applikasjonsplattformer». Gartner sier dette om forholdet mellom SEAP og en annen moteriktig forkortelse, SaaS for «software as a service», altså programvare levert som tjeneste: SEAP er grunnlaget som SaaS bygger på.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at det vil ta sju år, altså ut 2015, før teknologier for nettskyen kan forventes å kalles moden. Fram til da ser Gartner for seg en utvikling i tre stadier.

Pionerstadiet vil ifølge Gartner vare til 2011. Det vil på dette stadiet skapes proprietær og innovativ teknologi, som i hovedsak appellerer til dristige tidlige brukere. Tilbudene vil i hovedsak falle innenfor en av to kategorier: Noen vil framstå som utvidelser av eksisterende plattformer for distribuert infrastruktur, mens andre til være nyskapninger spesielt beregnet på nettsky-arkitekturer. Som eksempler på plattformer som vil bli utvidet med tanke på å støtte nettskyer, nevner Gartner Java, Microsoft .Net og dynamiske språk som Python, PHP og Ruby. Rapporten legger til at noen tilbud vil ha komponenter fra begge kategorier.

Gartner understreker at i dette stadiet vil teknologiene framstå som svært proprietære. Selv de som bygger på åpne plattformer vil være preget av leverandørenes spesifikke tilrettelegginger. Det vil si at de som kjøper teknologi for å bygge egne nettskyer, vil gjøre seg avhengige av leverandørene de velger, og vil ikke være i stand til å knytte en nettsky bygget på én plattform til en nettsky med en annen plattform.

Pionerstadiet er følgelig ikke tiden da man setter i gang med storstilte prosjekter med flere års varighet. Gartner anbefaler at man holder seg til det man kan vente å tjene inn i løpet av maksimalt 24 måneder.

I årene 2010 til 2013 tror Gartner det vil skje en viss konsolidering på markedet for nettsky-plattformer.

Det store antallet leverandører som vokser fram under pionerstadiet vil føre til skjerpet konkurranse: Svake aktører vil falle fra, de store vil kjøpe de små, og noen teknologier, ikke nødvendigvis de beste, vil få et overtak. Man vil oppleve en vekst innen åpen kildekodebaserte løsninger, samtidig med at det kommer programmeringsgrensesnitt (API-er) for samspill mellom nettskyer.

Målgruppen for nettskybygging vil utvides kraftig, og det vil være tilrådelig å sette i gang prosjekter med en inntjeningshorisont på fem år.

Gartner tror miljøene rundt henholdsvis Apache og Eclipse er det mest sannsynlige utgangspunktet for nettskyer i åpen kildekode, men utelukker ikke at andre og nye initiativer kan spille denne rollen.

I løpet av årene 2012 til 2015 vil teknologi for nettsky ha oppnådd kritisk masse og bli gjenstand for det man gjerne kaller «commoditization», det vil si at den framstår på markedet som standardisert vare.

Noen få SEAP-aktører vil dominere markedet, utfordret av minst ett stort prosjekt innen åpen kildekode. Teknologien vil fortsatt fornyes, men det vil legges avgjørende vekt på utførelse, med tanke på å nå målgrupper som ikke er opptatt av dristige investeringer.

Gartner tror at API-er for samspill mellom nettskyer vil etter hvert, og særlig fra 2014, støttes av alle de store aktørene, både de proprietære og dem innen åpen kildekode.

Rapporten – som er tilgjengelig fra denne siden på Gartners nettsted – nevner ikke noen leverandører spesielt. Søk gjennom digi.no etter nøkkelordet «cloud computing» avdekker at praktisk talt alle store aktører har en visjon for nettskyen. Lenkene nedenfor er et utvalg.

    Les også:

Til toppen