Det vrimler av uvitende kjeltringer

Norsk næringsliv og offentlig sektor er full av kjeltringer, men de fleste av dem vet det ikke selv, mener revisjonsselskapet KPMG.

Norsk næringsliv og offentlig sektor er full av kjeltringer, men de fleste av dem vet det ikke selv, mener revisjonsselskapet KPMG.

Til tross for mye snakk om piratkopiering, bruker de fleste norske bedrifter store mengder piratkopiert programvare. Men det er som regel ikke gjort med vilje. IT-sjefene har ikke oversikt og deler derfor svært ofte ut det som blir piratkopier til ansatte.

Tidligere undersøkelser fra programvarebransje-foreningen BSA viser at hele 37 prosent av all programvare i bruk i norsk næringsliv i fjor var ubetalte lisenser. Revisjonsselskapet KPMG har som en del av sitt arbeid i fire år sjekket lisensopplegget for sine kunder og har en forklaring på problemet.

- Vi erfarer at de fleste selskapene mangler oversikt over hva de har og hva de skulle hatt av programvarelisenser. Ledelsen føler seg likevel trygg på at virksomheten har lisensene i orden. Det er imidlertid sjelden tilfelle, sier partner Leiv Lageraaen i KPMG.

Problemet er at man ikke følger reglene for lisensiering, og har dessuten uklare interne ansvarsforhold knyttet til lisenssituasjonen. Den manglende lisensstyringen både i næringslivet og i offentlig sektor påfører programvareleverandørene inntektstap på omkring 800 millioner kroner i fjor, hevder Lageraaen.

Til toppen