Dette bør du tenke på når du bytter jobb

Hodejeger Anne Dahl får mange spørsmål rundt prosessen med å bytte jobb. Her får du en oversikt over de områdene det kan være greit fordeg som skifter jobb å ha vurdert, og noe kan du kanskje bruke som alternative innspill i lønnsdiskusjonen...

Skal du bytte jobb? Har du fått et tilbud du trenger hjelp til å vurdere? Nedenfor finner du et sammendrag av noen områder det kan være lurt å sjekke før du undertegner kontrakten.

  • Lønn og andre økonomiske ytelser: Hvor ofte har man lønnsjusteringer i bedriften? Er en del av lønnen resultatavhengig (bonus e.l.)? Hvilke kriterier legges til grunn ved lønnsjusteringer?
  • Hvilke pensjons- og forsikringsordninger har arbeidsgiveren, og hva er innholdet i disse? Blir du medlem av pensjonsordningen når du tiltrer i stillingen, eller finnes det karenstid (f.eks. i prøveperioden)?
  • Hvilke muligheter får du for videreutdannelse og avansement? Hvordan fungerer personalpolitikken i praksis? Er det mange som har sluttet det siste året? I så fall, finnes det naturlige forklaringer på dette?
  • Hvordan er den bedriftsøkonomiske situasjonen? Hvordan har resultatene vært de siste årene? Hvor solid er bedriftens økonomi? Er bransjen i vekst eller i fall? Kan det tenkes at bedriften blir fusjonert med oppsigelser som resultat? Står din avdeling sentralt når bedriftens strategi skal iverksettes?
  • Har du mulighet til å få lån gjennom arbeidsgiveren? Hvilke betingelser gjelder, og hva skjer hvis du slutter i virksomheten?
  • Hvilke frynsegoder kan arbeidsgiveren tilby (telefon, mobiltelefon, avis, bilordning, kjøregodtgjørelse etter statens satser e.l.)?
  • Får du nyte godt av andre velferdsgoder (firmahytte, firmabarnehage, helsetjeneste, arrangementer, osv.)?
  • Foreta en totalvurdering. Gå nøye gjennom alle data du har innhentet, og bruk både din fornuft og din intuisjon. Utgangspunktet er den karrièren du ønsker deg. Hva kan denne arbeidsgiveren gi deg som du ikke har fra før? Hvilke muligheter får du straks, og hvilke kan komme på litt lengre sikt? Hvilke ulemper medfører stillingen? Hva har du i din nåværende stilling som du ikke kan få i din nye? Får du oppgaver som gir deg ytterligere potensial for vekst? Får du brukt de sidene av deg som du ønsker å bruke?
  • ...og for deg som er kvinne er det ikke til å komme fra at følgende forhold kan være av interesse å sjekke nærmere; Hvilken holdning har bedriften til kvinnelige ansatte? Er det kvinner i bedriftens toppledelse og i andre ledende posisjoner? Finnes det en likestillingspolitikk som er nedskrevet? Finnes det et likestillingsutvalg? Er det grunn til å tro at godt kvalifiserte kvinner har forlatt bedriften fordi de ikke ble tatt på alvor? Er arbeidsgiveren innstilt på å tilby frynsegoder som er bedre tilpasset kvinners behov enn de tradisjonelle frynsegodene (f.eks. ordninger som dekker ditt behov for barnetilsyn ved møter utenfor arbeidstid, tilpasning av ferieavvikling som sikrer familien felles ferie, utdanningspermisjoner med hel eller delvis lønn etc.)? Kan din arbeidssituasjon kombineres med omsorgsansvar (dersom du har det)? Hvor mye må du regne med å reise? Får du mulighet for fleksitid? Får du anledning til å arbeide hjemme dersom du har behov for det? Er det sannsynlig at du kan få redusert arbeidstid om det blir nødvendig i en periode?

Har du et spørsmål til Anne Dahl? Klikk her.

Til toppen