Dette er de miljøvennlige IT-produktene

Miljøvokteren Greenpeace har vurdert 50 produkter, fra pc-er til mobiler, fra 15 selskaper.

Greenpeace: Dataskjermer eteter miljøvennlighet.
Greenpeace: Dataskjermer eteter miljøvennlighet.

Miljøvokteren Greenpeace har vurdert 50 produkter, fra pc-er til mobiler, fra 15 selskaper.

Miljøorganisasjonen Greenpeace har to typer periodiske publikasjoner der de følger med på elektronikkbransjen. I Guide to Greener Electronics som kom i sin tiende utgave i høst, rangeres selskapene etter miljøinnsats. I Green Electronics Survey er det produktene som står i sentrum: Produsentene leverer sine mest miljøvennlige produkter til Greenpeace, som tilordner miljøpoeng etter en egenutviklet metodikk. 2008-versjonen av denne publikasjonen ble gjort tilgjengelig i slutten av forrige uke.

Den nyeste utgaven bærer tittelen Green Electronics – The Search Continues. Da den første utgaven kom for et år siden, oppnådde de beste produktene så vidt over fem poeng på en skala fra null til ti der ti er maksimalt miljøvennlig. Håpet denne gangen var å kunne registrere i det minste noe framskritt.

Flere selskaper nektet å sende produkter til vurdering. Følgelig er flere med i Greenpeaces Guide enn i organisasjonens nyeste Survey. De som leverte produkter til miljøvurdering var: Acer, Dell, Fujitsu Siemens, Hewlett Packard, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, Panasonic, RIM (Blackberry), Sharp, Samsung, Sony, Sony Ericsson og Toshiba. De som nektet var: Apple, Asus, Microsoft, Nintendo, Palm og Philips. Flere av disse fikk forholdsvis dårlige karakterer i Greenpeaces Guide i fjor høst, nærmere bestemt Nintendo, Microsoft, Philips og Apple.

Med andre ord: Du får ikke vite om Apple iPhone eller Apple Mac er så miljøvennlig som Apple selv vil ha det til. Greenpeace sier dette er synd, fordi selskapets nyeste bærbare i MacBook-serien sannsynligvis ville gjort det bra: Apple har drastisk redusert bruken av PVC og bromerte flammehemmere, og dessuten kommet langt innen energieffektivitet.

Det er verdt å understreke at produsentene har levert sitt mest miljøvennlige produkt i hver kategori, vel vitende om hvilke kriterier Greenpeace legger til grunn for sin vurdering. Hvert produkt kan oppnå opptil 100 poeng, fordelt på fire kategorier. Karakteren er poengsummen delt på ti.

Poengene er fordelt på fire kategorier:

  • Minimal bruk av farlige kjemikalier kan gi opptil 30 poeng. Man får ikke poeng for å holde seg til for eksempel EU-regler, men for begrensninger utover det. Kritiske kjemikalier er tungmetaller, bromerte flammehemmere og PVC.
  • Minimal energibruk og maksimal energieffektivitet kan gi opptil 30 poeng. Det ble bare gitt poeng i den grad apparatene overgikk kravene i standarder som Energy Star. En annen kilde til poeng i denne kategorien er i hvilken utstrekning brukeren informeres om hvordan energibruken kan holdes så lavt som mulig.
  • Forhold knyttet til et produkts livssyklus kan gi opptil 30 poeng. Her dreier det seg om muligheter for å forlenge livet gjennom oppgradering av komponenter som minne og prosessor, hva man må ut med for å kjøpe et nytt batteri i forhold til å kjøpe ny mobil, garantibetingelser, tilgang på reservedeler, resirkulerbarhet med mer.
  • Forhold knyttet til energiforbruk i produksjonen, miljøeffektivitet i markedsføring, spesielt miljøvennlige fornyelser og liknende kan gi opptil 10 poeng.

Her er rangering for de produktkategoriene av størst interesse for våre lesere:

Greenpeace: Stasjonære pc-er rangert etter miljøvennlighet.
Greenpeace: Stasjonære pc-er rangert etter miljøvennlighet.
Greenpeace: Bærbare pc-er, rangert etter miljøvennlighet.
Greenpeace: Bærbare pc-er, rangert etter miljøvennlighet.
Greenpeace: Dataskjermer eteter miljøvennlighet.
Greenpeace: Dataskjermer eteter miljøvennlighet.
Greenpeace: mobiltelefoner etter miljøvennlighet.
Greenpeace: mobiltelefoner etter miljøvennlighet.
Greenpeace: Smarte mobiltelefoner etter miljøvennlighet.
Greenpeace: Smarte mobiltelefoner etter miljøvennlighet.

    Les også:

Til toppen