Dette er fornyingsministeren stolt av

Heidi Grande Røys oppsummerer sine IT-resultater, og høydepunktet er IT-meldingen.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys
Fornyingsminister Heidi Grande Røys

Heidi Grande Røys oppsummerer sine IT-resultater, og høydepunktet er IT-meldingen.

Under forrige valgkamp profilerte SV seg som det mest IT-opptatte partiet, blant annet med krav om bruk av åpen kildekodeprogramvare i offentlig sektor.

Regjeringen flagget lenge at de ville komme med egen stortingsmelding om IT-politikk, og julen 2006 var den klar med åpne standarder og åpen kildekode som noen prioriterte IT-områder.

- IT har i forbausende grad vært fritt for politikk. Ved å ha fått dette området inn i en egen stortingsmelding har vi fått mer politisk debatt om IT som samfunnsspørsmål, forteller IT-minister Heidi Grande Røys i et intervju med digi.no.

IT-ministeren mener hun har fått utrettet en rekke gode tiltak på IT-siden. I Soria Moria-erklæringen lovte regjeringen bredbånd til alle, og 700 millioner kroner er gitt i bredbåndsbevilgninger.

I løpet av året skal 99,8 prosent av Norges befolkning ha ett eller flere bredbåndstilbud når man inkluderer mobil bredbåndsdekning.

96.000 husstander som ellers ikke ville hatt bredbånd, har nå fått tilbudet takket være offentlige bevilgninger.

Men Grande Røys liker ikke at det fortsatt er 8.000 husstander som er uten bredbåndstilbud. Disse er spredd rundt omkring på alle steder i Norge. Det verste er likevel den store gruppen som frivillig velger å takke nei til å koble seg til.

Heidi Grande Røys får god støtte på IT og teknologi fra sin politiske rådgiver, Jørund Leknes.
Heidi Grande Røys får god støtte på IT og teknologi fra sin politiske rådgiver, Jørund Leknes.

I dag er det bare 66 prosent av befolkningen som har bredbåndstilbud, som kobler seg til. Det innebærer at snaue 700.000 husstander ennå ikke har bredbånd, og at hele 34 prosent frivillig velger å si nei til bredbåndstilbudet.

Grande Røys fikk selv føle på kroppen manglende mobildekning i sommer da hun ferierte på landstedet i Gulen kommune på Vestlandet.

- Uten tilkobling til verken nettet eller telefon, måtte jeg stole på 3G-dekningen som ganske utgjort vår dårlig akkurat den dagen jeg trengte det, ler den spreke 41-åringen fra Florø som gjennomgående bruker nynorsk i all offentlig kommunikasjon.

At hun tidligere i sommer ble rangert blant de mer usynlig statsrådene tillegger hun IT som en ung og fortsatt anonym næring. I sin periode på Stortinget erfarte hun at primærnæringen, skipsfart og industri var flinke til å fremme sine saker. IT-næringen var heller fraværende.

Som konkurranseminister er Grande Røys opptatt av å tone ned for sterk markedsmakt, og en av hennes store bragder er nettopp å fremme økt bruk av fri programvare.

- Jeg synes det blir helt feil at en bruker som kjøper PC må binde seg til ett operativsystem og en leverandør, sier hun.

Fra nyttår er det offentlige pålagt å bruke ODF-format som tilleggsformat, for nettopp å kunne gi brukerne større valgmuligheter. I praksis betyr dette at en kommune kan bytte leverandør uten å være tvunget til å bytte system.

I det norske programvaremarkedet er nemlig mangel på konkurranse en stor utfordring. Både internasjonale aktører og norske leverandører innenfor fagområder som helse, oppvekst og sak/arkiv, har i dag for stor markedsmakt. Dette enten fordi leverandøren har monopol i sitt marked, eller at den offentlige kunden er «låst» til leverandøren av andre årsaker. Dette er et problem som koster det offentlige millioner hvert år.

I tillegg har man de utallige programvarene som ikke snakker sammen. Bare i sykehusene er det opptil 400 forskjellige programvarer som enten ikke snakker sammen, snakker dårlig sammen eller bare snakker litt sammen.

Etablering av Friprog-senteret i Drammen og Tromsø er et viktig bidrag fra fornyingsministeren for fri programvare og deling av kunnskap.

Grande Røys er også stolt over det arbeidet hun har gjort på personvern med etablering av egen kommisjon og økt samarbeid med Datatilsynet.

Men hun medgir at det fortsatt er en vei å gå for å få til sømløs elektronisk forvaltning. Målet for 2009 var at 25 prosent av all offentlig handel skal skje helt eller delvis elektronisk. Det faktiske tall er i dag på bare to, tre prosent.

Snart er det ny valgperiode, og Grande Røys forbereder seg for ny sjarmoffensiv mot sine velgere.

Men på spørsmål om IT-ministeren vil komme til å bruke nye medier som sosiale nettverk og blogger svarer hun:

- Jeg har ikke registert meg på Facebook. Skal jeg bruke slike kanaler skal det være gjennomført og ikke tilfeldige blogger her og der. Hvordan vi strategisk vil gå fram blir en sak som partiet SV må ta tak i, fastslår fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Til toppen