Dette er HPs miljøprogram for grønn IT

Det kreves stor bredde i tiltakene for grønn IT, sier salgsdirektør Britt Fidjestøl i HP Norge.

Dette er HPs miljøprogram for grønn IT

Det kreves stor bredde i tiltakene for grønn IT, sier salgsdirektør Britt Fidjestøl i HP Norge.

IT-bransjen har mye på samvittigheten når det gjelder skader på miljøet. Det gjelder særlig strømforbruk, skadelige kjemiske stoffer og manglende el-retur-ordninger.

Ny forskning fra Gartner slår fast at datasentre står for nærmere en fjerdedel av de globale CO2-utslippene fra bruken og produksjonen av IKT-utstyr. Selv om PC-er og skjermer totalt står for en større prosentandel av utslippene, mener Gartner at problemet er mer konsentrert og at utslippene stiger raskere i datasentrene.

Nå sier HP at de vil ta et helhetlig grep om dette problemet, og setter i gang en rekke tiltak for å redusere sitt bidrag til miljøbelastninger.

HP har en viss tradisjon å vise til når det gjelder engasjement for miljøet.

Salgsdirektør Britt Fidjestøl forteller til digi.no at HP allerede for 20 år siden igangsatte et resirkuleringsprogram med mål å resirkulere over 450.000 tonn innen 2007. Dette klarte HP seks måneder før tiden. Målet frem til 2010 er å doble hastigheten og klare over 900.000 tonn.

Serverrommet er en strømversting. HPs forskere har beregnet at forbruket av strøm til IT-teknologi har fordoblet seg siden år 2000.

Verdens samlede strømuttak fra serverrommene tilsvarer nå 4,1 milliarder dollar per år i strømkostnader. Dette tilsvarer 415 millioner tonn kull eller 864 millioner tonn CO2. Dette er for eksempel mer enn samlede utslipp fra alle verdens TV-apparater.

HP har satt seg som mål å redusere sitt eget energiforbruk med 20 prosent innen 2010. Et av tiltakene er å redusere antall datasentre fra 85 til 6.

HPs forskere har beregnet at forbruket av strøm til IT-teknologi har fordoblet seg siden år 2000. HP har mer enn 1000 patenter på tiltak som minsker strømforbruket innen IT. Virkemidlene bidrar til å gjøre selve utstyret mindre kraftkrevende og redusere behovet for kjøling. Andre gjør løpende justeringer i de fysiske omgivelsene for servere og annet IT-utstyr. De siste årene har HP klart å redusere strømforbruket på nye servere – og dermed også kostnader for strømforbruk – med mellom 25 til 40 prosent.

I tillegg jobber selskapet med å gjøre produkt- og pakningsdesign mer miljøvennlig. Senest i år innførte HP en ny, mindre emballasje for blekkpatroner som på grunn av vekt og størrelse og bruk av resirkulert materiale bare i Nord-Amerika vil innebære en reduksjon i drivhusgasser tilsvarende 3600 færre biler på veiene i år.

For 10 år siden innførte selskapet et eget miljødesign-program, der alle PC-er, håndholdte, monitor, skannere og skrivere fra HP skal kvalifisere til det såkalte Energy Star-merket. Dette betyr at produktene lever opp til de strenge kravene som er satt av amerikanske miljøvernmyndigheter for denne kvalifikasjonen.

I 2006 fjernet HP bromerte flammehemmere fra alle sine produkter.

El-Retur samlet inn 15 140 tonn IT og telekomprodukter og 12 060 tonn konsumentelektronikk totalt de siste fire kvartaler (Q4-2006 til Q3 2007). HPs produkter finnes mest i gruppen IT og telekom. Innen konsumentelektronikk bidrar HP stort sett med en liten mengde kameraer.

    Les også:

Til toppen