- Dette er ikke tjenesteutsetting

Microsofts nettsky forandrer økosystemet, men partnerne skal komme godt ut av det lover Brad Anderson.

- Sett ut infrastrukturen istedenfor tjenestene, sier Brad Anderson til digi.no.
- Sett ut infrastrukturen istedenfor tjenestene, sier Brad Anderson til digi.no.

Microsofts nettsky forandrer økosystemet, men partnerne skal komme godt ut av det lover Brad Anderson.

Microsoft er verdens største programvareselskap, og også et av verdens mest profitable selskaper noensinne.

Den klassiske forretningsmodellen med å selge lisenser til programvare som kunden selv installerer har blitt utfordret av Google og mange andre som satser på nettbaserte programvaretjenester, men Microsoft har plukket opp hansken og svarer med en massiv satsing på nye nettbaserte teknologier og en massiv nettsky med flere hundre tusen servere som utvides med 10.000 nye servere hver måned.

Microsoft satser på å tilby kundene muligheten til å lage og kjøre skalerbare applikasjoner på egne servere, hos Microsoft-partnere eller i Microsofts gigantiske nettsky.

Denne nettskyen kan fremstå som en trussel for Microsofts mange partnere som lever av å implementere og vedlikeholde Microsofts programvareløsninger hos sine kunder. Samtidig øker behovet for en større og mer effektiv drevet infrastruktur for serverne som bedriftene bruker, og applikasjoner må kunne skalere på en helt annen måte enn tidligere.

I et intervju med digi.no på TechEd forklarer Brad Anderson, General Manager for Management & Services i Microsoft, hvordan disse applikasjonene må utvikles og hvordan dette vil påvirke partnerapparatet i økosystemet rundt Microsoft.

Den teknologiske delen av utfordringen løses ved å lage en form for applikasjonsplattform som kjøres både på Windows Azure i Microsofts nettsky, og på Windows Server på kundenes eller partnernes egne servere.

I tillegg kommer det nye utviklingsverktøy og et sett mer rettningslinjer for hvordan applikasjoner må utvikles for å bli skikkelig skalerbare slik at de kan kjøres nettskyen.

Disse utviklingsverktøyene er ikke helt klare ennå, men Microsoft har kommet langt på vei og bruker de på egne applikasjoner for å prøve de ut og for å gjøre justeringer etterhvert som behovene for det dukker opp.

Brad Anderson er General Manager for Microsofts Management & Services-divisjonen.
Brad Anderson er General Manager for Microsofts Management & Services-divisjonen.

- Vi bruker våre egne applikasjoner for å lære, og også for å bevise at det går, sier Anderson.

En vesentlig del av Microsofts nettskyløsning er muligheten for å migrere serverapplikasjoner fra en serverpark hos kunden eller hos en partner, og over i nettskyen til Microsoft. Det skal også være mulig å migrere tilbake, men detaljene er ikke helt klare ennå.

- Det er ikke like lett å flytte tilbake, men det er mulig med litt kompetanse, sier Anderson.

Det er ikke snakk om veldig krevende løsninger, men i motsetning til migreringen fra lokal server til nettskyen som bare trenger en enkel installasjon av et lite program og noen enkle valg på en webportal, kreves det en litt mer inngående forståelse av IT-infrastruktur.

På spørsmål om hvordan denne gigantiske nettskyen til Microsoft vil påvirke Microsofts store partnerapparat, drar Anderson et eksempel fra sitt arbeidsfelt driftsløsninger.

- System Center vil bli tilbudt som en nettbasert tjeneste, sier Anderson.

Det betyr ikke at Microsoft-partnerne holdes utenfor. Isteden legges det opp til at partnerne kan administrere kundens nettverk gjennom Microsofts infrastruktur, nettskyen.

- De fleste partnere har ikke nok penger til å bygge skikkelige datasentre, sier Anderson.

I forhold til Norge har han nok i stor grad rett. Det er ikke så mange aktører som kan bygge sine egne store serveranlegg, men det er noen. Det er for eksempel lite trolig at store norske IT-selskaper som EDB og ErgoGroup vil droppe sine egne datasentre til fordel for Microsofts nettsky.

Det er da heller ikke Microsofts ambisjon å få alle over på nettskyen. De er godt fornøyd med å selge programvare til partnere og kunder på den vanlige måten, men de er opptatt av å levere et tilbud til de som ønsker en nettbasert løsning og av å kunne tilrettelegge for en enkel overgang hvis kunden senere ønsker overgangen likevel.

IT-bransjen har hatt mange store omveltninger de siste årene, og ett av temaene som fortsatt diskuteres flittig er tjenesteutsetting. Avhengig av hvem man spør er det alt fra et fantastisk gode til en ren rasering av kompetansemiljøer. Anderson mener Microsofts nettsky er noe annet.

- Dette er ikke tjenesteutsetting, sier Anderson.

Det kan det være hvis bedriftene ønsker det, men han mener at Microsofts nettsky også kan være en mulighet for de som ønsker en ekstern infrastruktur uten å måtte droppe de internt ansatte som virkelig forstår bedriften og dens IT-behov.

- Sett ut infrastrukturen istedenfor tjenestene, sier Anderson til digi.no.

Så får det bli opp til bedriften om de ønsker at egne ansatte skal stå for hele driften, om de vil bruke konsulenter, eller om de vil sette arbeidet ut til en ekstern driftspartner.

- Vi verdsetter fortsatt økosystemet, og gir det muligheten til å vokse, sier Anderson.

Til toppen