Dette er IKT-Norges nye toppsjef

Heidi Austlid har viet sitt yrkesliv til IT-politikk. - Jeg fascineres av det nerdete, sier hun.

Dette er IKT-Norges nye toppsjef
Heidi Austlid forfremmes til stillingen som IKT-Norges toppsjef. - Det er ikke en enkel jobb å overta etter Hoff, som har vært en fantastisk dyktig og markant leder i 27 år, sier hun. Bilde: Jannicke Nilsen

I dag ble det klart at Heidi Austlid (38) overtar som administrerende direktør i IKT-Norge.

Per Morten Hoff har som kjent valgt å tre til siden etter 27 år som generalsekretær i bransjens interesseorganisasjon.

Austlid har jobbet med IT-politikk i hele sitt yrkesaktive liv. Litt programmering har det faktisk også blitt underveis. Mange husker henne fra perioden som direktør for Friprogsenteret.

Hun var tidlig leder for ungdommens IT-forum. Et prosjekt etablert av Bendik Rugaas og Jagland-regjeringen («Det norske hus») for å få ungdommen med i debatt om informasjonssamfunnet, midt på 1990-tallet.

Senere gikk hun til Kunnskapsdepartementet, der hun var byråkrat, men også prosjektleder for utdanning.no – en periode da hun også jobbet med koding. Det var lærerikt og spennende å sitte sammen med konsulenter fra Bekk i over ett år, erindrer hun.

- Jeg fascineres av det nerdete. Det er en grunn til at jeg har jobbet i nesten 20 år med IT, sier Austlid, som ikke legger skjul på at byråkrat-erfaringen kommer godt med i jobben.

Hard kamp

Opprykket fra stillingen som viseadministrerende direktør i IKT-Norge var slettes ikke gitt, selv om hun røper at hun var den eneste interne kandidaten som søkte.

- Her har jeg ikke kommet til noe gratis. Styret har hatt mange gode søkere, men jeg vil ikke si hvem. Det var ingen automatikk i at jeg skulle få stillingen. Dette noe jeg har kjempet for. Det har vært en hard kamp, og da er det ekstra deilig å få jobben.

Austlid trekker fram tre punkter når vi spør om en programerklæring.

Det ene er kompetanseutfordringen næringen står overfor. Det handler om misforholdet mellom antallet som søker seg til IT-studier og de som får plass. Austlid er opptatt av å få flere jenter til bransjen, samt økt satsing på realfag og flere studieplasser.

- Dette må vi som næring ta skikkelig på alvor, ellers så tryner vi, sier hun.

Norges omstilling til kunnskapsnasjon og næringer som kan gi stor avkastning tilbake til samfunnet, der IKT står i en særstilling, er et annet viktig punkt.

Sist men ikke minst er hun opptatt av det hun kaller velferdskapittelet. Hvordan automatisere og effektivere hele offentlig sektor, slik at det blir mulig å frigjøre ressurser ved hjelp av smarte løsninger for innbyggere og næringsliv.

Per Morten har over mange år bygget opp en stab, der de ansatte har fått stor frihet til å bygge kompetanse og fronte sine ansvarsområder i skjæringspunktet mellom teknologi, politikk og næringsutvikling. Og en flat organisasjonsstruktur.

Det er en modell Austlid lover å fortsette med.