Dette er kompetansen som mangler i norsk IT-bransje

De neste ti årene trengs det rundt 40.000 IT-folk. NAV har tall på hvor de trengs mest.

Dette er kompetansen som mangler i norsk IT-bransje
Line Gaare Paulsen i IKT-Norge mener det er et problem at etterspørselen ikke matcher kompetansen i IT-bransjen. Bilde: IKT-Norge

Sysselsettingen i IT-næringen har vokst med 25 prosent de siste 10 årene, og det stopper ikke her.