Dette er PSD2

EU-direktivet fra 2019 gjør at norske banker nå må dele sine kundedata med tredjeparter.

Dette er PSD2
Fjerningen av bankenes monopol på kundedata skal drive frem innovasjon og mer persontilpassede tjenester, og samtidig samkjøre transaksjonsmetodene på tvers av landegrensene i Europa. Illustrasjonsfoto: Colourbox

EUs nye betalingsdirektiv PSD2 (Revised Payment Services Directive) trådte i kraft i Norge i april 2019. Det tvinger bankene til å dele kundedata med selskaper utenfor banksektoren og åpner for at tredjeparter kan levere betalingstjenester, forutsatt at bankkunden samtykker.