– Dette har vært svært krevende

Derfor omorganiserer NAV milliardprosjektet.

– Dette har vært svært krevende
Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad orienterte fredag de ansatte i Moderniseringsorganisasjonen til NAV om at de legger ned hele programmet. I stedet skal NAVs IT-avdeling samt fagavdelingene ta over ansvaret for at den mektige etaten får moderne løsninger. Bilde: Terje Pedersen/ANB/All Over Press

Bare to uker etter den avgåtte regjeringen bevilget over 700 millioner kroner til å modernisere den mektige NAV-etaten, fikk de ansatte som gjør dette arbeidet beskjed: Moderniseringsprogrammet blir lagt ned.

Da NAV orienterte noen medier, deriblant digi.no, om omorganiseringen på fredag, ble saken raskt plukket opp. Inntrykket var at prosjektet, med en ramme på over 3 milliarder kroner, var gått av hengslene. Men internt i NAV står de hardt på at omorganiseringen er nettopp bare det, og ikke ett havari.

– Svært krevende

I en intern melding til NAV-ansatte, som digi.no har fått tilgang til, forklarer NAV-direktør Joakim Lystad hva som er årsaken.

– Moderniseringsarbeidet i NAV har vært, og er, fortsatt svært krevende. (…) Vi er nødt til å modernisere oss, ellers vil vi om noen år ikke lenger klare å levere de tjenestene vi skal til brukerne. Vi må hele tiden forsikre oss om at vi organiserer arbeidet på en mest mulig optimal måte slik at vi når målene og får mest mulig effekt ut av pengene vi har til rådighet, skriver Lystad i en melding til de NAV-ansatte.

Det er arbeidet med en uførereform, som skal gjennomføres innen 1. januar 2015, som har skapt problemene. Rammen for dette prosjektet alene er på ca. 750 millioner kroner.

Gjenbruker system
I meldingen skriver Lystad at de har besluttet å gjenbruke Pesys (pensjonssystemet, red. anm.) som systemløsning for uførereformen. Denne beslutningen medførte at man nedskalerte og nedbemannet moderniseringsprosjektet i sommer. Lederen for programmet, meldte Teknisk Ukeblad tidligere i høst, har også fått nye oppgaver i NAV.

– En konklusjon fra vurderingen så langt, er at vi må organisere moderniseringsarbeidet på en bedre måte. I dag (fredag, red. anm.) tidlig orienterte jeg derfor medarbeiderne i MOD om at vi legger ned den prosjektorganisasjonen de er en del av. Jeg har også sagt klart og tydelig at moderniseringen av NAV fortsetter, men med en annen organiseringsform, skriver Lystad i meldingen digi.no har fått tilgang på.

Konsekvenser
Han skriver videre at ingen NAV-ansatte vil miste jobben som følge av dette, og at allerede mandag vil man starte arbeidet med å finne nye oppgaver til de som er berørt. Leverandørene i prosjektet, i første rekke Steria og Bekk, skal også ha møter med NAV-ledelsen i løpet av uken for å få bli orientert om endringene.

Leverte – ble lagt ned fire dager etter
Nedleggelsen kom også samme uke som NAVs moderniseringsprosjekt gjennomførte sin første leveranse.

– Mandag fikk vi første leveranse fra moderniseringsarbeidet på lufta. Med denne leveransen har NAV fått en ny grunnmur og teknisk plattform vi skal bygge videre på. I tillegg kan brukere selv endre kontaktinformasjon og sende noen skjemaer elektronisk. Ansatte ved et utvalg kontorer har fått en ny arbeidsflate som samler informasjon fra flere systemer og gjør arbeidsdagen litt mer effektiv. Denne leveransen er et første og viktig skritt på en lang moderniseringsreise, og den er godt tatt i mot i organisasjonen. Vi kan være stolte av dette, skriver Lystad.

Ikke fornøyd
I meldingen som Lystad publiserte til sine ansatte fremgår det likevel tydelig at han ikke har vært fornøyd med fremdriften i prosjektet.

– Arbeidet med uførereformen har vært mer komplisert og krevende enn vi først forutså. I tillegg har arbeidet lagt beslag på mye ressurser og IKT-kapasitet. Jeg mener at vi ikke har hatt god nok effektivitet i moderniseringsarbeidet, og at vi ikke har samarbeidet godt nok på tvers. I toppledergruppen har vi diskutert om måten vi har gjennomført arbeidet på så langt, er den rette modellen for resten av moderniseringsarbeidet, skriver Lystad.

Konsekvensen ble altså at arbeidet med selvbetjeningsløsninger, som skal leveres på en modernisert plattform, vil bli flyttet til både IT-avdelingen (som ledes av IKT-direktør Nina Aulie) og de respektive fagavdelingene.

Om NAV vil klare å holde målene, både innenfor budsjett og tid, er for tidlig å si. Selv mener etaten at omorganiseringen er nødvendig for å løse nettopp det.

Har du tips eller innsyn i hva som skjer i NAV? Ta kontakt med oss i all fortrolighet: Enten på e-post (sigvald@digi.no ) eller mobil: 92839359.