– Dette kan bli stort

Stadig flere vil forsikre seg mot datainnbrudd og hackere.

– Dette kan bli stort
Hackerangrep og datainnbrudd kan koste bedrifter dyrt - nå rykker forsikringsbransjen inn for å tilby forsikringer. Bilde: Illustrasjon: Marius Jørgenrud

Et av verdens største forsikringsselskaper, AIG, har opplevd kraftig vekst i etterspørselen etter «kyberforsikringer» i det amerikanske markedet. Det siste året har premieinntektene fra denne type forsikringer steget med 30 prosent, melder Financial Times.

I 2012 startet AIG å distribuere denne type forsikringsprodukt i Europa, inkludert Norge.

– Men det er først nå vi satser ordentlig på det. Vi har nylig gjort forbedringer av vilkårene og opplever mye interesse fra markedet, sier Øystein Skagestad til digi.no. Han er avdelingsleder i AIG – med ansvar for blant annet denne type forsikringer.

Det er helt vanlig for bedrifter å forsikre seg mot konsekvenser av ulykker, brann, kriminalitet og en rekke andre risikoforhold. Men enn så lenge har datatap som en konsekvens av kyberangrep, hackeraktivitet eller andre IT-forhold vært håndtert utenfor forsikringsverdenen, noe bransjen håper å gjøre noe med.

Forsikringer er et finansielt produkt hvor man «setter bort» risikoen ved de uheldige konsekvensene av en hendelse. Prisen vil i stor grad skreddersys den enkelte virksomhet, men risikobildet er svært usikkert.

Det eneste som synes å være sikkert er at omfangene av kybertrusler stiger – og konsekvensene for den enkelte virksomhet øker i takt med digitaliseringsgraden.

Skagestad sammenligner interessen og aksepten for denne type forsikringer med ansvarsforsikringer i styrer. Før var dette et marginalt produkt, men det er iferd med å bli standard at styrerepresentanter er forsikret for ansvar.

Men hva dekker en slik forsikring?

– Den kan dekke ansvaret man pådrar seg om man mister personopplysninger. I Norge er kanskje ikke risikoen for erstatningskrav like stor, men det kan den bli. Man kan også få dekket eventuelle bøter med tap av personopplysninger. Det er også dekning for opprydning, utredning og det arbeidet som kommer i kjølvannet av eksempelvis et datainnbrudd, inkludert tap av omdømme.

– Vi har også en døgnåpen service hvor kunder kan få bistand og hjelp, hvor vi samarbeider med underleverandører innen en rekke fagfelt, sier Skagestad til digi.no.

Det kan også være mulig å få dekning for tapte inntekter og ved avbrudd i bedriftens drift som følge av et dataangrep, , noe som kan være svært omfattende, opplyser forsikringslederen.

Men denne type forsikringer, og risikoen den dekker, er enda et umodent marked: Selv i USA. Financial Times skriver torsdag at det årlig blir innbetalt 1,3 milliarder dollar i brutto premier på slike forsikringer.

    Les også:

Les mer om: