KARRIERE

Dette må du gjøre når ingen vil jobbe for deg

Bedriftene klager over vanskelig rekruttering. Det har de ingen grunn til: De må tilpasse seg.

Bedriftene klager over problemer med å rekruttere kvalifiserte ansatte til utlyste stillinger, men de må gå i seg selv og gjøre noe med det. Verden har forandret seg, og det må også arbeidsgiverne gjøre, mener analyseselskapet Gartner.

– Ingenting av det du har gjort før vil være nok, sier Diane Morello, analytiker i Gartner.

Morello overvåker rekruttering og ansettelser i IT-sektoren. På et foredrag på Gartners pågående konferanse i Barcelona kommer hun med noen råd og advarsler til IT-sjefer og bedriftsledere som prøver å rekruttere nye ansatte med IT-kompetanse.

Morello har ingenting til overs for arbeidsgivere som uten videre klager over vanskeligheter med å rekruttere nye kvalifiserte ansatte til viktige IT-stillinger.

– Ingen bedrift har rett til å få ansatte, bare fordi de har en jobb som må gjøres, sier Morello.

Gartner er heller ikke helt med på at det nødvendigvis er en stor mangel på kvalifiserte IT-ansatte, i hvert fall ikke på verdensbasis.

– Er det virkelig en stort gap mellom tilbud og etterspørsel på IT-kompetanse? Eller er det bare slik at arbeidsgiverne ikke er villig til å tilpasse seg?

Hun trekker frem et eksempel fra en av Gartners kunder som hun selv har jobbet direkte med. Personalsjefen der klaget over at de ikke klarte fylle opp med fast ansatte til stillinger med krav til spesialisert teknisk kompetanse. Det var derimot ikke noe problem å skaffe tilveie nok innleide selvstendige næringsdrivende.

Selv om innleide konsulenter som hovedregel koster mer enn en fast ansatt, er ikke det i seg selv god nok grunn til å hyle opp om at det er en mangel på kvalifiserte ansatte. De er tilgjengelig, så lenge arbeidsgiverne er villig til å betale og så lenge de kan få jobbe på egne premisser.

Bedriftene må også bli flinkere i rekrutteringsprosessen, og i å legge tilrette for forskjellige typer mennesker i organisasjonen sin.

– Det holder ikke lengre å tro at to forskjellige personer løser oppgaven på samme måte, sier Morello.

Det er en feil Gartner mener at altfor mange bedrifter gjør. De fleste bedrifter ser for mye på hva slags oppgaver de trenger å få utført, og rekrutterer nesten utelukkende for å dekke et spesifikt kompetansebehov. Det gjør blant annet at ekspertene, og da spesielt de med et fokus på spesifikke teknologier, har vært i fokus.

Dette er imidlertid i ferd med å endres, og Gartner tror nå at de mest attraktive selskapene å jobbe for er de som satser mer på personlige egenskaper og evnen til å omstille seg. De snakker om «versatilister»: Personer som raskt klarer å etablere spisskompetanse på nye felt og som lett kan tilpasse seg nye roller og oppgaver.

– Problemet med ekspertene er at de er vanskelige å omstille, sier Morello.

Etter hvert som de beste og mest attraktive selskapene klarer å omstille seg til den nye virkeligheten, vil det ikke lenger holde å være midt på treet for en bedrift.

– Forskjellen mellom ledende bedrifter og etterfølgerne vil bli større. De ansatte intervjuer deg som arbeidsgiver, sier Morello.

Det er også slutt på den tiden da arbeidsgiverne kan stille forventninger om at samtlige ansatte skal være villig til å prioritere jobben foran familie og privatliv. Det er en utbredt holdning i store deler av IT-bransjen, både i Norge og internasjonalt.

– Det holder ikke lenger å si at jeg bare vil ha ansatte som kan jobbe 70 timer i uka, sier Morello.

Gartner er klar på at det ikke er en strategi som kan lykkes over tid.

– Bli kvitt ekstremarbeidet. Det er ikke bærekraftig. Vi tror at balansert arbeidsbelastning blir en av de viktigste oppgavene for arbeidsgiverne i tiden fremover, sier Morello.

Relatert til problemet med arbeidsgivere som driver rovdrift på sine ansatte, er problemet med arbeidsgivere som har totalt urealistiske forventninger til hva nyansatte skal klare å utrette. Morello ber derfor arbeidsgiverne som er i ferd med å ansette en ny person om å stille seg følgende spørsmål:

– Bringer jeg inn folk for å utrette mirakler, eller har jeg ærlige hensikter om å faktisk få utført en jobb?

Alternativet er at den ansatte mislykkes, og det kan bli særdeles dyrt for bedriften. Dårlig tilrettelegging for de ansatte går utover bunnlinja i selskapets regnskap. Det er et språk toppsjefene forstår.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.