BEDRIFTSTEKNOLOGI

Dette sier Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet er klar i sin dom i saken om Telenor Mobils oppsigelse av forhandleravtalen med Klart Svar-kjeden og Telenors bruk av den NMT-relaterte kundedatabasen. Digi:tele gjengir nedenfor de to viktigste av de i alt åtte sidene i det omfattende vedtaket: Konkurransetilsynets oppsummering og varsel om inngrep.

Øystein kvistad
28. feb. 1997 - 14:01

Oppsummering

Etter Konkurransetilsynets oppfatning utgjør NMT og GSM to relevante produktmarkeder. Tilsynet legger til grunn at nåværende NMT-kunder vil bli en svært viktig kundegruppe i fremtidens GSM-marked. Mange av disse kundene er erfarne brukere av mobiltelefon, og er storbrukere av mobiltelefonen. Det antas at mange av dagens NMT-kunder vil gå over til å benytte GSM-systemet når operatørenes nettverk er tilstrekkelig utbygd. NMT 900 benytter samme frekvenser som GSM (900), og det er antydet fra telemyndighetene at NMT 900 over tid vil måtte avgi frekvenser til fordel for GSM eller andre formål.

Tilsynet mener derfor det er viktig at eksisterende GSM-operatører og eventuelle nye mobiloperatører har omtrent likeverdige muligheter til å markedsføre seg overfor den viktige kundegruppe som dagens NMT-kunder utgjør. Dersom forhandlere som er lojale overfor Telenor Mobil for salg av GSM-abonnement får høyere provisjoner også for NMT-abonnement, vil dette kunne være til skade for konkurransen i GSM-markedet. Dette vil kunne bidra til å begrense markedsadgangen for NetCom og eventuelle nye mobiloperatører.

Telenor Mobil har nå sagt opp forhandleravtalen for NMT med Klart Svar. Konsekvensen av dette er at forhandlerprovisjonen på 500-1500 kroner per solgte abonnement har falt bort. Klart Svar-kjedens medlemmer må derved selge NMT-terminaler 500-1500 kroner dyrere enn konkurrenter med forhandleravtale.

Konkurransetilsynet legger til grunn at tap av forhandleravtale vil medføre at enkelte kjedemedlemmer finner det mer fordelaktig å velge Telenor Mobil som samarbeidspartner for GSM, da de gjennom dette vil kunne fremstå som en "komplett forhandler". dette kan føre til at NetCom får problemer med å skaffe seg forhandlere og at de derved kan få svekket sin markedsadgang. Klart Svar-kjeden er per i dag NetComs viktigste salgskanal, og står for opp mot 70 prosent av abonnementstilveksten.

Bakgrunnen for oppsigelsen av avtalen er at kjeden/kjedemedlemmer har brutt vilkåret om at forhandlere ikke skal stille som betingelse for subsidierte GSM-apparater at eksisterende NMT-abonnement sies opp. Avtaleklausulen regulerer således bare en form for lojalitet som normalt vil følge av avtaleforhold av denne karakter. De konkurransebegrensende virkninger må veies opp mot dette lojalitetskravet.

Etter tilsynets oppfatning er det å pålegge en mobiloperatør å gjenoppta forhandleravtalen med forhandlere som aktivt arbeider for at kundene skal si opp sitt forretningsforhold med operatøren, et vidtrekkende inngrep. Det er tilsynets vurdering at et slikt tiltak ikke bør iverksettes med mindre det er helt nødvendig for at mobiloperatørene skal ha likeverdige muligheter for å markedsføre seg overfor dagens NMT-kunder. Tilsynet forutsetter at Telenor Mobil for fremtiden akseperer de samme typer markedsføringskampanjer i klart Svar-kjeden og andre utsalgssteder for konkurrerende mobiloperatører som det aksepteres fra selskapets egne forhandlernett. På denne bakgrunn har tilsynet ikke funnet grunnlag for å gripe inn mot det aktuelle forhandlervilkår.

Varsel om inngrep
Tilsynet antar at den eventuelle fordel Telenor Mobil i dag har til å markedsføre seg overfor dagens NMT-kunder må følge av databasen over NMT-kundene. På denne bakgrunn vil Konkurransetilsynet varsle at det med hjemmel i konkurranseloven § 3-10 vurderer å forby Telenor Mobil å utnytte informasjon om sine NMT-kunder til markedsføring og salg av GSM med mindre konkurrerende mobiloperatører gis adgang til den samme informasjonen. Dette gjelder all informasjon om NMT-kundene som navn, adresser, evt. foretaksnummer, tilleggstjenester, trafikkstatistikk, kredittopplysninger osv. som Telenor Mobil selv utnytter i forbindelse med markedsføring og salg av GSM-abonnement.

Eventuelle merknader til det varslede vedtak sendes tilsynet innen torsdag 13. mars 1997. Den forholdsvis korte fristen er fastsatt på bakgrunn av at Telenor Mobil har uttalt seg om forholdet i forbindelse med tilsynets vurdering i fjor sommer. Forlengelse av fristen kan ikke påregnes.

Tilsynet ber for ordens skyld om at Telenor Mobil innen samme dato bekrefter at forhandleravtalen med Klart Svar vil bli gjenopptatt dersom det aktuelle forhandlervilkår kan være en del av avtalen, og at en ny forhandleravtale også må åpne for de kampanjer som Telenor Mobil har opplyst at er akseptable. Dette gjelder kampanjer som forutsetter innlevering av telefoner uten SIS-kode og kampanjer som gir kunden et likeverdig valg mellom NMT- eller GSM-telefon.

Tilbake til hovedsaken

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.