AVTALER & KONTRAKTER

Dette skal løfte Altinn til et helt nytt nivå

– Hva det vil medføre av nye løsninger, tør jeg ikke foregripe, sier direktør Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrene.

FELLES NORDISK SAMARBEID: – Vi har absolutt ikke begynt å snakke om ting som å gi bort kildekode. Men vi skal dele på kuinnskapen og teknologien vi har, forklarer Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrene. Her avbildet sammen med Betina Hagerup fra danske Erhvervsstyrelsen.
FELLES NORDISK SAMARBEID: – Vi har absolutt ikke begynt å snakke om ting som å gi bort kildekode. Men vi skal dele på kuinnskapen og teknologien vi har, forklarer Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrene. Her avbildet sammen med Betina Hagerup fra danske Erhvervsstyrelsen. Bilde: unknown
9. feb. 2016 - 16:44

BJØRVIKA (digi.no): Et nytt nordisk samarbeid tar mål av seg å løfte landenes digitale løsninger for bedre dialog mellom innbyggere, næringsliv og det offentlige.

I Norge er det Brønnøysundregistrene og deres Altinn-portal som er nøkkelen.

En satsing som har kostet mange milliarder kroner, men som spart inn langt mer enn investeringene ved å redusere skjemavelde og administrative byrder for bedrifter så vel som enkeltpersoner.

Når plattformen skal moderniseres for å sette ytterligere fart på digitaliseringen, så vil det skje med innspill, erfaringer, kompetanse og felles prosjekter med våre naboland.

I går møtte registermyndighetene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island hverandre for å innlede et slikt formelt samarbeid. Startskuddet gikk da partene signerte en intensjonsavtale på Hotel Opera i Oslo sentrum.

Målet er å lære av hverandre. Gjenbruk er aktuelt på tvers av landegrensene. Kanskje skal de også utvikle løsninger sammen.

«The Next Level»

Stikkord er «smart government» og målet er å ta steget opp på «The Next Level», ifølge direktør Betina Hagerup i den danske Erhvervsstyrelsen.

Danskene har i mange år vært regnet som foregangsland på digitalisering av offentlig sektor, men lovordene fra Hagerup om Altinn vitner om at Norges løsning har en høy stjerne.

– Altinn er en meget god plattform og et supergodt fundament, sier hun.

Cloud er en trend som opptar direktør Betina Hagerup i Erhvervsstyrelsen i Danmark. – Vi er opptatt av å møte våre kunder og virksomheter der hvor de er, og å tilby løsninger som passer inn i deres virkelighet. Bilde: Marius Jørgenrud
Norge er kommet et lite stykke lenger innen digital infrastruktur som Altinn er, men kanskje har danskene, svenskene, finnene og islendingene kommet lenger på andre områder, mener direktøren i Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

– Vi har kanskje kommet lenger i å samordne offentlige etater og en felles infrastruktur. Samtidig tror jeg danskene er flinkere enn oss på brukergrensesnitt og hvordan jobbe mot publikum på nye måter, sier Brekk.

Det er fem land som nå innleder et samarbeid. Er det et konkret mål å utvikle felles løsninger?

– Det vi gjør i dag er at vi er enige om å starte arbeidet. Da starter vi med å se på om det kan utvikles noen datamodeller som er felles. Vi starter med å jobbe med sikkerhet, det er et svært viktig område. Så er det slik at vi drar med oss systemene vi har i hvert land. Vi skal se på om vi kan utnytte kunnskapen, som er utviklet blant annet med danskene Virk på den ene siden og Altinn på den andre. Slik mener vi å lage konsepter som kan gjenbrukes. Det er hele ideen. For oss i Brønnøysundregistrene og Altinn er det særdeles viktig å se om vi kan lære for å videreutvikle Altinn enda mer, men samtidig tror jeg det er sånn at de andre nordiske landene kan lære av Altinn som felles infrastruktur, sier Brekk.

Ønsker å være i forkant

Betina Hagerup, som leder samarbeidsprosjektet, snakker om at det er nødvendig å lage løsninger som ligger i forkant av den teknologiske utviklingen. Både Erhvervsstyrelsen og offentlig sektor er i ferd med å bli «disruptet», sier hun.

Ganske raskt nevner begge to skytjenester som en aktuell retning å ta. Det virker å være for tidlig i prosessen til at noen av dem vil peke på konkrete utfall av samarbeidet. Derimot er det en klar ambisjon om å «møte kundene og virksomhetene der hvor de er». Altså å tilby løsninger som er relevante og moderne.

– Norge har kanskje kommet litt lengre i å samordne offentlige etater på felles digital infrastruktur. Danmark er flinkere enn oss på brukergrensesnitt og hvordan man jobber mot publikum. Jeg er overbevist om at vi gjennom dette samarbeidet kan få mer ut av systemet, sier Lars Peder Brekk. Bilde: Marius Jørgenrud
– I Danmark har de jobbet med et konsept om å ta i bruk nye skyløsninger. Og på det viset skape billigere og smartere bruk av data fra næringslivet til det offentlige. Vi har gått litt annerledes til verks, men vi har da hentet data i A-ordningen fra alle bedrifter og lønnstagere som går til byråer, til Nav og til Skattedirektoratet. På sett og vis er det litt av de samme ideene, men vi har litt ulik inngang. Jeg tror kanskje dette kan føre til at vi etter hvert definerer en ny løsning, en som man kaller nytt nivå. Som er mer likt og i neste omgang kommuniserer bedre på tvers av landegrensene, sier Lars Peder Brekk.

Han synes det er altfor tidlig å spå hva slags løsninger som kan komme ut av det nordiske samarbeidet.

– Det tør ikke jeg å foregripe. Men jeg er helt sikker på er at vi kan lære av hverandre.

Brønnøysunddirektøren sier at de skal rapportere om fremdrift på overordnet nivå i løpet av 2016.

– Jeg synes derfor det er lovende at vi i dag faktisk skriver under en intensjonserklæring og setter av ressursene fra andre landene til å begynne å jobbe med det.

Satsingen må han ta på sitt ordinære budsjett, men hva legger han egentlig i ressurser i denne sammenhengen?

– Det betyr at jeg er nødt til å finne noen dyktige personer som skal inn å snakke sikkerhet, datamodeller, arkitektur etc. Det samme gjelder Betina Hagerup og de andre landene, sier Brekk.

Spare penger

– Ser dere for dere noen besparelser her, for eksempel ved å dele på innkjøp?

– Ja, absolutt. I fremtiden tror jeg dette kan gi både systembesparelser og kanskje også besparelser på innkjøp, sier Brekk. Hagerup nikker og er enig.

Ifølge direktøren i Brønnøysundregistrene er det ikke noe i veien for å kopiere deler av Altinn-løsningen for bruk i andre land, men dette er forhold de ikke engang har begynt å diskutere.

– Er det aktuelt at de nordiske landene setter ut oppdrag på felles anbud?

– Man kan ikke utelukke det, men det er heller ingen planer om det, sier Betina Hagerup.

– Vi skal dele konkret på vår kunnskap og teknologi med Betina og hennes organisasjon, og det samme den andre veien. Det vil gi oss mulighet til å videreutvikle de nasjonale løsningene. Hvis vi også kan lage noe sammen, så er det glimrende, svarer Brekk.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.