Dette vil AI-forskerne ha inn i nasjonal strategi for kunstig intelligens

På samarbeidsprosjektet Noras kick-off denne uken, fikk digitaliseringsminister Nikolai Astrup en lang rekke innspill til den kommende AI-strategien.

Dette vil AI-forskerne ha inn i nasjonal strategi for kunstig intelligens
Det var mange fra fagmiljøet som ville dele sine innspill med digitaliseringsministeren. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Nora (The Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium)

Nora ble etablert 21. november 2018.