Dette vil prege IT-bransjen i 2006

Gartner har listet opp de antatt viktigste endringene innen programvare i 2006.

I en fersk gjennomgang av tilstanden i programvarebransjen lister Gartner opp de viktigste faktorene som vil prege hele IT-bransjen og kundene.

Gartner har ikke bare gått igjennom enkelte teknologier, men også markedsendringer og den generelle verdensøkonomien i sine vurderinger.

Konklusjonen til Gartner er at en rekke trender nå modner seg og vil slå igjennom tynger til neste år. Dette vil føre til en økt tempo i utviklingen av programvare-produktene og dermed hele IT-bransjen som vil skyte fart til neste år og holde seg frem til 2010.

Her er den ikke-prioritert listen over hva Gartner er de viktigste endringsfaktoren til neste år:

Mobil databehandling:

Stadig flere kunder vil ikke bare etterspørre applikasjoner som kan brukes over internett, men også mobile enheter.

SOA og webtjenester:

Standardiseringsutfordringene er enda ikke løst, men etterspørselen etter SOA (tjenesteorientert arkitektur) og webtjenester øker kraftig til neste år.

Programvare-suiter:

Fokuset på leverandørene som tilbyr ferdig integrerte samlinger av applikasjoner og mellomvare vil øke fordi jobben å sy sammen enkeltprodukter er så dyr. Dette vil gjøre at oppkjøpsbølger fortsetter.

Oppdeling av prosjekter:

De store IT-prosjektene vil i stadig større grad deles opp i mindre, klare delmål for å øke kontrollen. Programvarebransjen må hjelpe kundene å dele opp deres IT-prosjekter på denne måten.

Linux og åpen kildekode:

Linux og åpen kildekode er fremdeles hypet, mener Gartner, men begge to er nå blitt viktige markedsfaktorer. Linux sprer seg for alvor oppover fra internettoppgaver til mer kritiske systemer.

Programvareutleie:

Fjerndriftede enkeltløsninger som Salesforce.com vokser kraftig. Løsningene er enkle og raske å ta i bruk, men tilbyr liten skreddersøm. Dette gjør dem spesielt attraktive for de mellomstore kundene.

IT som en ressurs:

Særlig IBM og HP har snakket mye om IT som en ressurs som kan leie over nett, enten det er lagring eller regnekraft. Dette begynner å modnes, men er mest interessant for de største kundene foreløpig.

Mer outsourcing:

Dette gjør det vanskeligere for programvarebransjen å selge direkte og vil resultere i færre og større, men lengre salgsprosesser.

Liten global vekst:

IT-markedet verken vokser eller faller, men det finnes lommer og områder som vokser. Her i Norge ser veksten på 5-6 prosent i år ut til å holde seg, men prisfall på maskinvare kan dra ned.

Statlig regulering:

Terrorisme og økonomisk kriminalitet har presser frem regulering på en rekke fronter, noe som påvirker IT-systemer på mange fronter, særlig kravene til lagring. I USA har Sarbanes-Oxley (bedre regnskaps og kontrollrutiner) kapret signifikante deler av IT-budsjettene.

Samarbeidsverktøy:

De siste årene har gitt oss en rekke verktøy for å jobbe på de samme dokumentene, såkalt «collaboration» programvare. Bruken øker kraftig, men foreløpig overlapper verktøyene mye av de e-post, lynmeldinger og andre systemer tilbyr.

Mer kompliserte lisensmodeller:

Å kjøpe programvare blir stadig mer komplisert. Gårsdagens lisensmodeller forandret seg lite og på PC-er dominerte evigvarende lisenser. Men nye og mer kompliserte modeller dukker stadig opp. Leiemodeller og kompliserte prismodeller basert på virtualisering, tokjernede brikker, ytelse, volumlisenser og abonnement gjør det vanskeligere å spå utviklingen, både for kundene og programvareselskapene.

Patenter:

Patenter blir stadig viktigere etter hvert som IT-selskapene tar dem i bruk for å tjene penger. Dette øker risikoen for å bli involvert i dyre krav for kundene.

Fjern-sourcing:

Bruken av arbeidskraft i billigere land i Asia og Øst-Europa vil bare øke. Men både enkeltkunder og programvareselskaper sliter med å styre prosesser spredd over hele kloden.

Til toppen