Deutsche Bank setter ut IT-drift til Accenture

Accenture skal drifte innkjøpstjenester for Deutsche Bank over hele verden.

Accenture skal drifte innkjøpstjenester for Deutsche Bank over hele verden.

Den verdensomfattende avtalen innebærer at Accenture skal levere systemer og tjenester som sørger for at bankens innkjøp og betalinger blir ivaretatt på beste måte.

Rammeavtalen mellom Deutsche Bank og Accenture vil bli etterfulgt av individuelle avtaler for hvert enkelt land som den tyske banken operer i. Avtalene vil utarbeides gjennom egne prosesser i de enkelte landene.

Accenures erfaring er at bedrifter kan oppnå størst effekt ved å endre selve innkjøpsprosessen. Mer enn 50 prosent gevinst kan bedrifter forvente å oppnå ved å outsource sine innkjøp. Resten av gevinsten kommer fra endrede innkjøpsprosesser og bedre utnyttelse av teknologi og innkjøpskompetanse, sier administrerende direktør Nils Øveraas i Accenture Norge.

Til toppen