Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Deutsche Telekom bommet med en milliard euro

2000-resultatet til det tyske teleselskapet Deutsche Telekom ligger en milliard euro under prognosen som selskapet ga for få måneder siden.

Frode Eriksen
23. jan. 2001 - 14:30

Omsetningen økte med 15 prosent til 40,9 milliarder euro, men bare 6 prosent når engangspostene holdes utenfor. Nettoinntektene i 2000 endte på 7,4 milliarder euro, som er en vekst på fra 1,3 milliarder euro året før, men altså vel en milliard euro under teleselskapets egne prognoser og et snitt av analytikerforventninger innhentet av Bloomberg. Den sterke veksten kommer i hovedsak av engangsposter.

Blant engangspostene på inntektssiden er 11 milliarder euro fra salget av aksjeposter i Global One og Wind, samt kabeltv-selskap og aksjesalg i internettselskapet T-Online.

En dårlig nyhet var at selskapet i fjerde kvartal alene tapte 1,05 milliarder euro.

En god nyhet var den sterke veksten i mobilkunder, som ved utgangen av året endte på 31,1 millioner, opp fra 15,7 millioner i 1999 eller pluss nesten 100 prosent. Kundeveksten i desember alene endte på 1,6 millioner. Innenfor Internett økte kundemassen fra 9,1 millioner til 19,1 millioner.