Devolo DLAN 650+

Devolo får igjen selge powerline-utstyr i Norge

Men fremdeles uklart om Dlan 650+ støyer for mye.

Devolo får igjen selge powerline-utstyr i Norge

Men fremdeles uklart om Dlan 650+ støyer for mye.

I april i fjor vedtok Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) omsetningsforbud for powerline-kommunikasjonsutstyret Devolo Dlan 650+.

Utstyret brukes til å overføre data på strømnettet, ved å koble enhetene inn i stikkontakten.

Devolo klaget på vedtaket, og nå har Samferdselsdepartementet satt omsetningsforbudet til side fram til saken er endelig avgjort.

Kan forstyrre samband

Bakgrunnen for omsetningsforbudet var en test, gjennomført av Nemko, som viste at utstyret sender ut mer elektromagnetisk støy enn tillatt.

Dette kunne ifølge Nkom forstyrre forstyrre både radioamatørvirksomhet, maritime tjenester, flykommunikasjon og forsvarets samband.

Men Devolo har spilt inn to testrapporter til norske myndigheter som begge konkluderer med at Dlan 650+ ikke sender ut mer elektromagnetisk støy enn tillatt. Rapportene er laget av de uavhengige testhusene SGS og Cetecom.

De to rapportene har ført til at Samferdselsdirektoratet har bedt Nkom om å innhente ytterligere informasjon i saken.

Ifølge Samferdselsdepartementet har dessuten Devolo opplyst at de har utviklet tekniske prosedyrer og programvare, som gjør det mulig for forbrukere å fjerne forstyrrelser som Dlan 650+ kan forårsake.

Må informere kundene

Departementet påpeker videre at det er uklart når klagesaken vil være ferdigbehandlet. Da det i tillegg er usikkert om utstyret faktisk støyer mer enn tillatt, mener departementet at det før klagesaken er endelig avgjort ikke lenger er grunnlag for et salgsforbud.

Utstyret kan nå selges dersom det vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon til brukerne om hvordan de kan konfigurere produktet for å unngå forstyrrelser, ifølge departementets avgjørelse.

Devolo må sende en kopi av oppdatert brukerinformasjon til Nkom før omsetningen av Dlan 650+ gjenopptas, slik at Nkom eventuelt kan gi nødvendige innspill til dokumentasjonen.

Departementet understreker imidlertid at slik dokumentasjon ikke løser alle problemene som Nkom har identifisert som potensielle brudd på EMC-kravene.

«Informasjonen som departementet nå innhenter kan føre til at klager ikke får medhold i det endelige vedtaket», understreker departementet i brevet.

– Kun en delseier

Smartgrid-direktør Michael Koch i Devolo er glad for at salgsforbudet midlertidig oppheves.

– Dette er positivt. Nå skal vi forsøke å ta igjen det vi har tapt på salgsforbudet. Men det er kun en delseier, siden avgjørelsen fra Nkom ikke er trukket tilbake ennå. Det er imidlertid positivt at departementet hører på andre argumenter, ikke kun på argumentene fra Nkom, sier Koch til digi.no.

Han understreker at de to uavhengige testhusene Devolo har brukt, SGS og Cetecom, er ledende i verden til å kontrollere og sertifisere powerline-utstyr.

Han anslår at det kun vil være snakk om dager før Dlan 650+ er tilbake i butikkene.

Ingen universaloppskrift

Det vil ifølge Koch ikke ligge noen generell oppskrift til hvordan man kan unngå å forstyrre annet kommunikasjonsutstyr når man installerer Dlan 650+. Dette fordi hver enkelt forstyrrelse krever ulike tiltak.

Isteden vil den som kjøper utstyret ifølge Koch få med kontaktinformasjon til Devolo og beskjed om å ta kontakt hvis det oppstår forstyrrelser. Da vil Devolo finne fram til en programvare som passer i hvert enkelt tilfelle for å løse det bestemte problemet. 

Ifølge Koch er det svært sjelden at det skjer forstyrrelser.

– Vi har solgt 30 millioner enheter av utstyret vårt, og har kun hatt 10-20 tilfeller av forstyrrelser i Europa. I Norge har vi ikke hatt ett eneste tilfelle, sier han.

Kan komme erstatningskrav

Koch kan ikke på stående fot si hvor mye salgsforbudet har kostet selskapet. Om selskapet vinner fram, har han heller konkludert om hvorvidt selskapet vil gå til erstatningssøksmål mot norske myndigheter for å få dekket tapet salgsforbudet har påført dem.

– Det er ikke besluttet ennå. Det må våre advokater vurdere når vi kommer så langt.

– Hva tror du om mulighetene til å vinne fram med deres syn nå?

– Vi er ganske trygge på at departementet fatter riktige beslutning. Nå blir nemlig argumentene våre lyttet til, og det er positivt.

– Har du større tillit til Samferdselsdepartementet enn Nkom?

– Ja, sier Koch.

Til toppen