DFØ skal handle inn skytjenester – har ikke peiling på hva prisen blir

Estimerer at kontrakten vil være verdt mellom 10 og 100 millioner kroner.

DFØ skal handle inn skytjenester – har ikke peiling på hva prisen blir
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har lyst ut en rammeavtale om kjøp av skytjenester. chuttersnap on Unsplash

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har lyst ut en rammeavtale om kjøp av skytjenester. Avtalen er ettårig, men vil fornyes automatisk til den har løpt i fire år, hvis ingen sier den opp. Hvilke skyløsninger som blir valgt, og hva de vil koste, er imidlertid helt i det blå.