Difi med dagbøter til E-boks

– Beklagelig forsinkelse.

Difi med dagbøter til E-boks
E-boks bytter kjerneteknologi for blant annet å få mer brukervannlige løsninger, men jobben har krevd så mye at det går utover leveringen av sikker digital postkasse i Norge. Nå løper dagsbøtene. Bilde:

Forsinkelsene på digital post hos E-boks begynner å koste penger, etter at dagbøtene har begynt å løpe. Det bekrefter oppdragsgiver Difi overfor digi.no.

Etter at tidsfristen på levering av tjenesten Sikker digital postkasse røk i november i fjor, skulle ting være på plass i januar.

En større jobb måtte gjøres, der hele kjerneteknologien ble byttet ut.

Nå er beskjeden at løsningen ikke er klar før i løpet av våren. Det kan bety april eller mai, slik at leveransen blir opp til et halvt år forsinket.

Sanksjoner

Oppdragsgiver Difi er ikke fornøyd med situasjonen.

– Det er beklagelig at E-boks er forsinket med sin leveranse av digital postkasse til offentlig sektor i Norge, sier fagdirektør Birgitte Egset. Hun leder Sikker post-programmet hos Difi.

Detaljene i kontrakten mellom partene er unntatt offentlighet, men Egset røper at den inneholder sanksjonsmuligheter for slike situasjoner.

Dagbot påløper som en standardisert sanksjon ved forsinkelse. I tillegg kan det bli snakk om erstatningskrav dersom Difi påføres merkostnader på grunn av forsinkelsen utover det Difi henter inn i dagbøter.

– Difi følger opp leverandøren tett og gjør sanksjoner gjeldene i henhold til kontrakten, sier Egset og bekrefter at dagbøtene har begynt å rulle.

Birgitte Egset, fagdirektør Sikker post, Difi.
Fagdirektør Birgit Egset hos Difi bekrefter at E-boks er ilagt dagsbøter fordi leveringen av digital postkasse er blitt kraftig forsinket. Bilde: Difi

Ukjent beløp

Forsinkelsen har pågått siden den formelle oppstartsdatoen, som var 18. november i fjor.

– Men det er ikke snakk om at det ilegges en bot for hver eneste dag siden den datoen og frem til faktisk oppstart. Dette er regulert i kontrakten, sier fagdirektøren.

Ytterligere detaljer om hvor store beløp dagbøtene er kommet opp i så langt, kan hun ikke gi. Årsaken er at størrelsen på dagboten beregnes ut fra kontraktssummen, som hun ikke har lov å snakke høyt om.

Et eventuell erstatningskrav vil bli vurdert først etter at E-boks er kommet i gang med leveransen.

Godt samarbeid

– Hvor uvanlig er denne situasjonen?

– Det er ikke uvanlig at større it-prosjekter blir forsinket.

– Hva mener du om timingen til E-boks, som får en større ombygging parallelt med leveringen til dere?

– Det kan jeg ikke uttale meg om.

– Hvordan er stemningen mellom partene?

– Vi har en god tone og samarbeider om å komme i mål. Vi er jo ikke i en tvistesituasjon med uenighet om hvem som har skyld i forsinkelsen, svarer fagdirektøren.

E-boks taus

Hos E-boks er kommunikasjonsdirektør Susanne Søndahl Wolff tilbakeholden med å kommentere dagsbøtene.

– Vi har en tett og god dialog med Difi og forventer å levere i løpet av våren. Kontraktens innhold ønsker vi ikke å diskutere ytterligere, sier hun i en kommentar til digi.no.

Les også:

– Norge er langt fremme på tingenes internett 

– Vi skal ikke konkurrere på pris 

Apple valgte datasenter i Danmark