Difi svarer på Oslo-kritikk

Direktoratet «svært positiv» til IT-samarbeid med kommunene.

Difi svarer på Oslo-kritikk
- Alle kommuner som brukte Minside, ble orientert om Difi sin beslutning. Men Oslo kommune har aldri hatt tjenester i Minside, og informasjonen som ble sendt ut har dermed ikke nådd dem. Andre sentrale medlemmer av K10-samarbeidet, for eksempel Bergen kommune, har vært involvert hele tiden, sier Difi-direktør Hans Christian Holte. Bilde: Marius Jørgenrud

I forrige uke skrev digi.no om hvordan Kommune-Norge etablerer «KommIT» - et fellesråd i håp om å bedre IT-samarbeidet mellom staten og kommunesektoren.

Følte seg overskjørt

Kommunene har i flere tilfeller blitt overkjørt av staten, mente Oslos finansbyråd Kristin Vinje.

Nav-reformen, Altinn og nedleggelsen av Minside-portalen, ble alle brukt som eksempler på sentrale IT-beslutninger, der hovedstaden ikke har blitt hørt.

Med uttrykk som «tatt på senga» og «det ville vært en fordel om vi visste om nedleggelsen av Minside på forhånd», kom Vinje med kritikk av IT-direktoratet (Difi) for ikke å ha involvert Oslo kommune, som hadde planer om å ta i bruk innbyggerportalen for utvikling av kommende publikumstjenester.

- Dette var noe vi hadde planlagt å bruke som del i vår utvikling. Nå må vi tenke helt nytt, sa finansbyråden.

Vi er svært positive til etableringen av en ny og sterk enhet jeg forventer at vi vil samarbeide tett og godt med. Oslo ikke informert

Difi-direktør Hans Christian Holte svarer at de i vurderingen om å fase ut Minside har lagt vekt på at tjenesteeierne ikke skulle oppleve for store ulemper. - Derfor er noen tjenester videreført på Norge.no.

Han påpeker at kommunene som hadde tjenester på Minside ble informert om portal-omleggingen i januar. Men det hadde altså ikke Oslo.

- Den spesifikke informasjonen som ble sendt ut til tjenesteeierne, har dermed ikke nådd Oslo kommune, skriver Holte i en e-post til digi.no.

- Hva gjør egentlig Difi for kommunene?

- Vi etablerte i 2008 et program for å styrke elektronisk samhandling mellom kommune og stat. I programmet ble det blant annet startet opp et nettverk mellom utvalgte kommuner med sikte på å utvikle «god praksis» og stimulere til kompetanseoverføring.

Difi har også bidratt med metodikk og fagkompetanse på utvalgte områder som arkitektur, standardisering, e-handel, prosjekt metodikk og med Statens standardavtaler (SSA).

- Det var gjennom dette arbeidet, med midler fra Difi, og med et god samarbeid mellom KS og Difi og noen store kommuner at K-10 (landets ti største kommuner, red.anm.) ble initiert og etablert. Videre har Difi bidratt med betydelige midler og faglig kompetanse for utvikling og gjennomføring av «Rådmannsnettverkene» på IKT-området. Over 160 rådmenn har gjennomført, med meget gode tilbakemeldinger, fortsetter Holte.

- Det er mitt syn at de faglige utfordringene ved god IKT-styring i kommune og stat har mye felles. Jeg håper kommunene vil fortsette å ha glede av de «produkter» vi har utviklet, og nye som vil komme.

Nytt og sterkt samarbeid

I likhet med sitt overordnede departement, fornyingsdepartementet, sier Difi-direktøren at de i lengre tid har tatt til orde for at kommune-Norge må samordne seg. Holte ser derfor frem til etableringen av KommIT-rådet, som markerer starten på et helt nytt samarbeid mellom stat og kommunesektoren.

- Vi er svært positive til etableringen av en ny og sterk enhet jeg forventer at vi vil samarbeide tett og godt med.

Difi-direktøren antyder også at kommunesektoren kan få innpass i statens organ for styring og koordinering av tjenester i eforvaltning (SKATE), der hittil bare topplederne i noen sentrale direktorat har sittet.

- Vi vurderer nå innretningen på SKATE etter at regjeringens digitaliseringsprogram er lagt frem, og vurderer i den forbindelse også SKATEs forhold til kommunesektoren, skriver Hans Christian Holte til digi.no.

    Les også:

Les mer om: