Difi varsler smidigere IT-innkjøp

Accentures nye sjef blir hørt.

Difi varsler smidigere IT-innkjøp
Direktør Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), vil se nærmere på offentlige innkjøpsrutiner. Etter at Accenture Norges nye direktør løftet problemstillingen i digi.no varsler Difi gjennomgang av veiledningene. Bilde: Marius Jørgenrud

Som digi.no skrev forrige uke tok Accentures nye Norgessjef, Roy Grønli, et aldri så lite oppgjør med innkjøpsprosesser i det offentlige. Etter hans mening kan disse fremheve kompetanse fremfor resultater.

Med andre ord: At innkjøpere vektlegger CV-en og bakgrunnen til de som skal utføre oppgaven – snarere enn tydelig å beskrive hvilket resultat som ønskes.

    Les også:

Vi forelå problemstillingen for Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

– Den nye Accenture-sjefen og Difi tenker ganske likt her. Det er et behov for å se på hvordan IKT-anskaffelser i det offentlige gjøres. For mange IT-anskaffelser gir ikke de resultater som er ønskelig. Vi ser at relasjonen mellom offentlige kunder og IT-leverandører ofte er lite smidig. Dette kan gjelde både ved anskaffelser og ved oppfølging av kontrakter, sier Holte til digi.no.

Roy Grønli mener det er tendenser til at offentlige kunder kjøper kompetanse fremfor resultater. Nå blir han hørt av Difi.
Roy Grønli mener det er tendenser til at offentlige kunder kjøper kompetanse fremfor resultater. Nå blir han hørt av Difi. Bilde: Per Ervland

Han sier at de vil komme med en ny veiledning på portalen Difi bruker for å gi råd til offentlige etater og virksomheter, anskaffelser.no. Dette kan skje allerede til høsten.

Difi utarbeider også statens standardavtaler (SSA) som brukes av de fleste offentlige virksomheter når de kjøper inn IT-tjenester og bistand.

– Her vil vi se på dette i forbindelse med neste revisjon, sier Holte som opplyser at de skal ha en SSA-konferanse om en måneds tid.

Dette kan bli et tema på det møtet.

– Diagnosen til Grønli deler jeg langt på vei. Mitt synspunkt er at man trenger jaggu begge deler: Både kompetanse og resultater. Det er ikke enten eller, avslutter Holte.

    Les også:

Les mer om: