Difis IPv6-anbefaling holder ikke

Overgangen kan ikke velges bort, skriver Torgeir Waterhouse.

Difis IPv6-anbefaling holder ikke
Formuleringen «bør støtte IPv6» er noe ganske annet enn et obligatorisk skal-krav, skriver Torgeir Waterhouse i dette svaret til IT-direktoratet.

KOMMENTAR: «Joda IPv6 er et krav, men vi krever ikke at noen skal gjøre noe, vi sier bare at de bør» kunne det vel like gjerne stått når Difi svarer på Hans Petter Holens kommentar til digi.no om at Difi ikke legger nok trykk på IPv6.

Torgeir Waterhouse er direktør internett og nye medier IKT-Norge, og president Norwegian IPv6 Forum.

Det er vel egentlig ingen som mener det holder at offentlige tjenester «bør» ta i bruk IPv6. De må bli tilgjengelige på IPv6.

Bredbåndleverandører som blant annet Altibox og Get har satt trykk på IPv6 og leverer det til sine kunder. Powertech har faktisk tilbudt IPv6 helt siden 1997. I IKT-Norge IPv6 forum mener vi saken er såpass enkel som at så lenge Difi ikke sier «skal» støtte IPv6 vil det ikke få den nødvendige prioriteten.

IPv6 er ikke noe som kan velges bort, det inngår i sikring av robuste nettverk, alle skal over, jobben må gjøres og eventuelle kostnader kommer uansett. Jo før «skal» blir tilnærmingen jo færre fordyrende og kompliserende mellomløsninger må tas i bruk. Ikke bare skaper fortsatt utsettelse av IPv6 unødvendig kompleksitet og kostnader, men det bidrar også til betydelig konkurransevridning og kan i verste fall hindre oppstart av nye ISPer i Norge.

Må skje – Ikke bør skje
I høringsnotatet (pdf) før den siste oppdateringen av katalogen skriver Difi: «Prognoser viser at de 5 regionale Internett-registrarene og de lokale internettilbyderne vil gå tomme for IPv4 adresser i løpet av 2012. Skal nye enheter koples til Internett må de bruke IPv6 adresser når adresserommet til IPv4 er tomt.» Med andre ord vet også Difi at endringen må skje, ikke bare at den bør skje.

Difi har selvsagt rett i at de for omtrent 1 år siden tok IPv6 inn i referansansekatalogen, men det er altså bare som et «bør» krav. Det er stor forskjell på at det står «bør» i referansekatalogen, og at offentlige tjenester faktisk blir tilgjengelig på IPv6. Når IPv6 diskuteres i Norge er en av gjengangerne nettopp problemet med at offentlige tjenester ikke er tilgjengelige.

Frustrasjonen og kommentarene Difi møtes med fra Hans Petter og andre handler nok mye om den defensive «bør»-tilnærmingen. I høringsnotatet forut for referansekatalogen står det:

  • «nettverket kan også ha støtte for nyere protokoller som IPv6»
  • «IPv4 tas inn i referansekatalogen som en av standardene fra NOSIP, er det naturlig også å ta inn IPv6.»

Men det var også en interessant «skal»-formulering der:

«For å hjelpe offentlige virksomheter i sin anskaffelse av nytt utstyr og nye systemer, slik at disse har støtte for både IPv4 og IPv6, vil det være nyttig å ta inn et krav i referansekatalogen om at ved nye anskaffelser skal utstyr og systemer ha støtte for begge protokoller.»

Det var kanskje en forsnakkelse? Uansett, kjenn litt på ordet «skal» som har forsvunnet ut av teksten et eller annet sted på veien.

Hadde det stått «skal» i referansekatalogen hadde nok vårt fokus heller vært på at Difi har lagt lista der den må være, og at resten av offentlig sektor må følge opp. Så lenge Difi sier at IPv6 «bør» støttes er vi dessverre ikke der.

IPv6 er ikke den mest synlige saken i digitaliseringen av Norge, men dersom regjeringen skal lykkes med ambisjonene må tempoet opp. Vi forventer at regjeringen og Difi sørger for to meget viktige endringer i det pågående arbeidet:

  • Referansekatalogen gjøres relevant gjennom å gå fra «bør» til «skal» støtte IPv6 (så får vi diskutere hva begrepet «støtte IPv6» betyr og skal fylles med).
  • «Skal» støtte IPv6 følges opp. Det betyr for eksempel å passe på at det inngår i nye anbudsutlysninger.

Det er bra at Difi sier de vil gjøre en innsats for å gjøre referansekatalogens IPv6-krav mer kjent. Her skal de få en gratis oppskrift:

  • Gjør IPv6-støtte til et «skal»-krav.
  • Bruk kontaktflatene mot de offentlige innkjøpere, etatene etc. og vær tydelig på at IPv6 er nødvendig.
  • Følg med på alle offentlige anbudsutlysninger, og følg opp direkte de som lyser ut uten å stille skal krav om IPv6.
  • Ta med tilgjengelighet på IPv6 som et absolutt krav i tilgjengelighetskriteriene for vurdering av kvalitet på offentlige nettjenester.
  • Gjenta og repeter så lenge det er nødvendig.

Når dette er gjort inviterer vi Difi til neste nasjonale IPv6-konferanse som keynote speaker for å fortelle suksesshistorien om hvordan veien fra «bør» til «skal» bidro til en høyst nødvendig oppgradering til IPv6, og ikke minst om norske offentlige tjenester tilgjengelighet på IPv6.

    Les også:

Les mer om: