DiGi: beklager feil

DiGi: indikerte i en kommentarartikkel søndag at Riksnetts forside redigeres av redaktøren for Nettguiden. Dette er tilbakevist av Riksnett, og DiGi: beklager at den fremsatte tvilen ble oppfattet som en klar påstand.

DiGi: indikerte i en kommentarartikkel søndag at Riksnetts forside redigeres av redaktøren for Nettguiden. Dette er tilbakevist av Riksnett, og DiGi: beklager at den fremsatte tvilen ble oppfattet som en klar påstand.

Redaktør Jarle Ødegaard i Riksnett AS skriver i en e-mail til undertegnede blant annet:

"Du regelrett lyver i din siste artikkel "Originaler på nett". Det er faktisk JEG som redigerer og har redaktøransvaret på RiksNetts førsteside. Mitt forhold til nettGuiden og Øivind Robbestad er rent forretningsmessig. Vi har snakket sammen et par ganger hvor han vil ha min aksept på at RiksNett skal annonsere i nettGuiden."

Hvilket jeg tar til etterretning, og igjen beklager at den fremsatte tvilen ble oppfattet som en påstand.

Til toppen