Digi.no fikk innsyn

Her kan du lese den hemmelige beslutningen som åpnet for Telenor-razzia.

Digi.no fikk innsyn
Telenor, med Norges-sjef Berit Svendsen (bildet) i spissen, fikk i desember Konkurransetilsynet og ESA på nakken. Digi.no ble nektet innsyn i Bergen tingretts beslutning om at tilsynene kunne gå til aksjon - men vi vant frem etter anke. Bilde: Marius Jørgenrud

KOMMENTAR: I begynnelsen av desember rykket Konkurransetilsynet og ESA inn i Telenors hovedkontor på Fornebu hvor de tok beslag i dokumenter og PC-er på jakt etter beviser på at telegiganten skal ha misbrukt sin markedsmakt.

Men både ESA og tilsynet holdt kortene meget tett til brystet. Annet enn å peke på hvilke paragrafer de hadde en mistanke Telenor hadde brutt valgte de ikke å komme med noen indikasjoner på hva de var på jakt etter.

Dermed var spekulasjonene i gang i telebransjen. Straks razziaen ble kjent ba digi.no om innsyn i Bergen tingretts bevissikringsbeslutning.

Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.
Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.

For at Konkurransetilsynet kan gå til det alvorlige skritt å ta seg inn til et selskap så må de få rettens godkjennelse. Denne godkjennelsen ville vi se, for å kaste mer lys over en lite opplyst sak. Men dommeren i Bergen tingrett var ikke enig. Dette var unntatt offentlighet, under henvisning til domstolslovens paragraf 130.

Vi slo oss ikke til ro med det og kontaktet advokat Jon Wessel-Aas, partner i Bing Hodneland. På vegne av digi.no anket vi avgjørelsen.

Vi kunne nemlig ikke se at domstolen hadde noen lovhjemmel for å unndra beslutningen fra offentligheten. Paragrafen som det ble henvist til gjelder bare straffesaker - Konkurransetilsynets bevissikring skjer ikke som ledd i en straffesak.

Dommeren ville ha både Telenor og Konkurransetilsynets syn på saken og tiden gikk. Først tirsdag 18. desember fikk vi innsyn, etter at den 10-dagers razziaen hos Telenor var over. Men vi fikk ingen forklaring på hvorfor de hadde brukt en feilaktig lovhjemmel for å nekte oss innsyn da vi søkte dette i starten av desember.

Vi ba også om å få dekket saksomkostningene vi har hatt når vi hevdet vår rett. Men det fikk vi avslag på uten noen forklaring fra dommerfullmektig Anders Hoff.

Hele beslutningen fra Bergen tingrett, sammen med beslutningen om at Konkurransetilsynet kunne gjennomføre sin bevissikring hos Telenor kan du laste ned her.

Advokat Jon Wessel-Aas, partner i Bing Hodneland, bisto digi.no da Bergen tingrett nektet å utlevere beslutningen om å ransake Telenor.
Advokat Jon Wessel-Aas, partner i Bing Hodneland, bisto digi.no da Bergen tingrett nektet å utlevere beslutningen om å ransake Telenor.

Hvorfor gjorde vi så dette? Offentlighetsprinsippet er viktig for at vi i pressen skal drive vår virksomhet. Når staten, og underliggende etater som Konkurransetilsynet, driver sin virksomhet skal det som hovedregel være full åpenhet. Dokumenter skal være åpent tilgjengelig, dersom det ikke er tungtveiende argumenter mot og at det finnes en lovhjemmel som hindrer offentliggjøring eller offentlig gjengivelse.

Dette er helt avgjørende for å se offentlige myndigheter i kortene og drive kritisk journalistikk på hvordan de som jobber på vegne av oss alle skjøtter sine oppgaver. I dette konkrete tilfellet ville vi kaste lys over prosessen Konkurransetilsynet har igangsatt mot Norges viktigste mobiloperatør. Når en dommer nekter oss innsyn – med det vi mener er feil bruk av loven – kan vi ikke la passere.

    Les også:

Les mer om: